5. táblázat
Az alapjogok támogatottsága 1988-ban (százalékban)
Kérdés: Most felolvasom Önnek az emberek különbözõ (szabadság)jogait. Általában az a véleménye, hogy ezeket a jogokat és szabadságokat mindig és minden körülmények között tiszteletben kell tartani – vagy pedig ez a mindenkori szituációtól függ?*

Testi
sértet-
lenség

Vallási/
lelkiismereti
szabadság

Vélemény-
nyilvánítás
szabadsága

Gyülekezés
szabadsága

Törvény
elõtti
egyenlõség

Menedék-
jog

saját
nyelv/
kultúra

Tulajdon

Munka,
szakképzés

Mûvelõdés

Információ

Belgium

75,8

70,5

69,7

53,6

82,3

45,9

68,7

72,9

84,4

86,6

80,5

Dánia

84,3

77,3

73,6

60,3

89,3

25,6

68,3

72,3

75,5

85,8

77,6

NSZK

92,8

87,3

89,4

62,3

94,9

40,1

85,1

86,2

85,3

91,6

85,1

Franciaország

66,9

77,3

75,5

57,1

91,8

73,0

80,5

78,2

95,0

95,0

90,8

Görögország

87,3

87,4

85,0

61,0

92,1

70,7

84,0

86,4

91,6

91,5

89,9

Nagy-Britannia

91,1

77,1

66,2

62,4

65,9

37,2

63,1

80,8

86,7

94,9

60,4

Írország

92,7

87,5

69,3

55,9

70,3

45,8

89,2

82,1

94,5

97,2

70,9

Olaszország

88,1

88,1

75,0

56,8

96,4

50,3

88,0

45,7

97,4

96,0

90,5

Luxemburg

89,0

87,0

84,3

77,7

95,7

55,0

85,3

91,0

94,3

96,0

90,5

Hollandia

80,5

88,3

72,0

56,1

85,6

23,8

63,2

64,3

80,1

92,5

72,6

Portugália

85,7

83,0

73,1

66,8

85,8

69,1

86,6

78,9

91,4

89,5

88,1

Spanyolország

86,3

84,5

77,9

72,4

92,8

72,0

87,0

81,7

95,6

96,0

91,2

x

85,0

82,9

75,9

61,9

86,9

50,7

79,1

79,2

89,4

92,7

82,3

s

7,2

5,7

6,7

6,9

9,4

16,8

9,7

7,0

6,6

3,7

9,6


* Eredeti válaszlehetõségek: 1 – mindig tiszteletben kellene tartani; 2 – a szituációtól függ; 3 – nem tudja, nincs válasz. A táblázatba az 1. válasz került be.
Forrás: Eurobarometer EB30; saját számítások