19. táblázat
Az Európai Közösség országai politikai kultúrájának ismérvei összehasonlító perspektívában

Involválódás

Input-aspektusok

output-aspektusok

rezsim

közösség


Belgium

Dánia

+

+

+

+

+

NSZK

+

+

+

+

Franciaország

Görögország

+

+

+

Nagy-Britannia

+

+

Írország

Olaszország

+

Luxemburg

+

+

+

+

Hollandia

+

+

+

+

Portugália

+

Spanyolország

Jelmagyarázat:
+ A szóbanforgó beállítódások Európai Közösség-beli átlag fölötti gyakorisága.
• A szóbanforgó beállítódások Európai Közösség-beli átlaghoz közeli gyakorisága.
– A szóbanforgó beállítódások Európai Közösség-beli átlag alatti gyakorisága.