18. táblázat
Az Európai Közösség államai politikai kultúrájának fragmentálódása

  Belgium Dánia NSZK

Franciao.

Görögo. Nagy Brit. Írország Olaszo. Luxemburg Hollandia Portugália Spanyolo.

politikai érdeklődés

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

párttal való azonosulás

+

+

+

+

+

kompetencia érzése

+

+

vezető csoportokkal szembeni bizalom

demokráciával való elégedettség

+

++

demokrácia preferálása

polgártársakkal szembeni bizalom

+ szocio-demográfiai és ideológiai-értékorientált arányok bizonyos mértékű befolyása (R2 >0,10)
++ szocio-demográfiai és ideológiai-értékorientált arányok erős befolyása (R2 >0,20)