Gabriel A. Almond –
Sidney Verba

  Állampolgári kultúra

Oscar W. Gabriel
  Politikai beállítódás és
  politikai kultúra

Körösényi András
  Politikai kultúra
  Magyarországon

Felkai Gábor
  Két társadalomelméleti
  illúzió széttörése a
  jelenkori magyar
  közgondolkodáson

Karácsony András
  Mentalitástörténeti
  rekonstrukció

Zsolt Péter
  Az erkölcsszociológia
  két lehetséges iránya

Krausz Tamás
  A módszer és ami
  belőle következik:
  az utópikus kapita-
  lizmus

Pierre Bourdieu
  A közvélemény
  nem létezik