1998/2-3.

Tartalomjegyzék

Nyelv, beszéd, dialógus

Wilhelm von Humboldt: A gondolkodásról és a beszédrõl

Bengi László: Nyelv, struktúra, megértés

Lõrincz Csongor: Coseriu tanulmánya elé

Eugenio Coseriu: Az ember és a nyelv

Bernhard Waldenfels: A dialógus köztes tere

Esztétikai levelek

Harold Bloom: A Nyugati Kánon

Siegfried J. Schmidt: Búcsú a kánontól?

Újabb literatúrai jelességek

Caius Licinius Calvus versei

Mócsai Gergely versei

Dr. Kovács István: Csudálatos Miklós élete és munkássága

Pardi Anna versei

Régi és új literatúra különbségeirõl

Hansági Ágnes: A romantika "kánonjai" : A kánonok "romantikája"

Rácz Christine: Ütõk és labda nélkül?...

Tömegkultúra

Menyhért Anna: Az olvasó alibije

H. Nagy Péter: Imaginárium

Találmányok: Az OULIPO

Paul Fournel: Rövid történet

Paul Fournel: Elvek és kiáltványok

Raymond Queneau: Lehetséges Irodalom

Kritikai megítéltetések

Kálmán C. György: A harmadik vagy negyedik Péter

Sudár Balázs: Az írás hatalma

Weiss János: Bernhardt esztétikája

Ajándék

Eduard Limonov: Az elsõ punk