1997/3-4.

Tartalomjegyzék

Esztétikai levelek

Seregi Tamás: Az avantgárd elmélete és a kritikai irodalomtudomány

Peter Bürger: Az avantgárd mûalkotás

Újabb literatúrai jelességek

Méhes Károly: Versek

Mócsai Gergely: Versek

Elhalt és élõ külföldi szerzõk

Paul Auster: A magány feltalálása

Paul Auster: Versek

Paul Auster: "Írok, hogy életben maradjak" (interjú)

Régi és új literatúra különbségeirõl

Tar Patrícia: Mítosz és regénytechnika

Sz. Molnár Szilvia: Homo legens

Horváth Kornélia: Umberto Eco a modern irodalomtudományi diszkurzusban

Irodalmi és Mûvészeti Lapok Találkozója

Kulcsár Szabó Ernõ: Képiség és diszkurzus

Szigeti Csaba: Mallarmé-példázat a betûrõl és a képrõl

Erdély Dániel: A kortárs nemzetközi alkalmazott grafika felhasználása
a magyar irodalmi és kritikai folyóiratokban

Tillmann J. A.: Képtelenség

Odorics Ferenc: A hagyomány visszavág

Szirák Péter: Mettõl (mitõl) van hagyomány?

Orbán Jolán: Napjaink kritikai és irodalomtudományi vitái
a nemzetközi folyóiratkultúrában

Bacsó Béla: A nemzetközi irodalomtudományi diskurzusok közvetítettsége
és/vagy elhallgatása a kortárs irodalmi és kritikai folyóiratokban

Farkas Zsolt: A tanulmányíró szabadsága

Kappanyos András: A hipertext mint az intertextualitás metaforája

Bengi László: Folyóirat hagyományok és szerzõk

Roland Barthes: A betû lelke

Kritikai megítéltetések

Kiss Gábor Zoltán: Az én-határok feloldódása

Lipovszky Csenge: Képes irodalom avagy a vizuális narráció

Ajándék

Lou Reed: Az ajándék