1997/1-2.

Tartalomjegyzék

Találmányok

Ezra Pound: Vorticizmus

Esztétikai levelek

Hannes Böhringer: A vortexrõl

Kotányi Attila: Elõadás a Képzõmûvészeti Fõiskolán

Szépmûvészet

Gellér B. István: "Mennyire lehet elmenni..." (beszélgetés)

Gellér B. István: A Növekvõ Város szertartásaihoz

Újabb literatúrai jelességek

Vörös István: Eurüdiké, Hermész

Gergely Edit: Versek

Elhalt és élõ külföldi szerzõk

Isaac Bashevis Singer: Az áldozat

Eugéne Savitskaya: Életben

Régi és új literatúra különbségeirõl

Kulcsár-Szabó Zoltán: Hal(l)ott(?) beszéd(?)

Tóth Orsolya: Tokaji és slivovicza

Balogh Endre: Egy korrekt úr ír

Bengi László: A szövegszegmentumok iterációja...

A nemzeti és személyes identitásról

Bagi Zsolt: Az irodalmi személy identitása

Jean Franco: A nemzet mint elképzelt közösség

Merényi Annamária: A kultikus beszéd archeológiája...

Rácz I. Péter: Egy nem fontos regény?

Bagi Zsolt: Atemporális nemzeti allegória

Kritikai megítéltetések

Schneider Gábor: Az esztétika vége - vagy se vége, se hossza

Mekis Péter: Hadd mondjam így

Ajándék

Herman Brusselmans: Hátrafelé úszni üvegszilánkokban

Támogatóinkról

Fejezetek a Pécsi Erõmû Rt. történetébõl

A Magyar Villamos Mûvekrõl