A
Szép literatúrai ajándék
szerkesztõsége

Szerkesztõink:
Mekis D. János, Nyáry Krisztián,
P. Horváth Tamás, Szalay Tamás

Szerkesztõségi munkatársunk:
Vankó Annamária

Fõmunkatársaink:
Aknai Tamás, Ferenczi László
H. Nagy Péter, Kulcsár Szabó Ernõ
Szigeti Csaba

Kiadja a Virág Benedek Alapítvány
Szerkesztõség: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.,
JPTE BTK
Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Telefon/Fax: 72/501-521
Felelõs kiadó a Virág Benedek Alapítvány
Kuratóriumának elnöke
ISSN 1218-8050

© Virág Benedek Alapítvány

Lapunk elektronikus megjelenését
a Soros Alapítvány támogatta.

A lap indulása óta szerkesztõségünk tagja volt még Fekete Zoltán.

Lapunk nyomtatott formájának megjelenését a Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Kiadói Bizottsága, a Soros Alapítvány és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatja.

A Szép literatúrai ajándék a Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékének oktatási segédanyagaként jelenik meg, évente ötször, négy rendes és egy különszámmal, B/5 formátumban, 1000 példányban. A Szép literatúrai ajándék megrendelhetõ a szerkesztõség címén, vagy a BOBEK@btkstud.jpte.hu e-mailen, könyvtáraknak pedig a KELLÓnál.A redakció jelentése

Felkérjük kedves leendõ szerzõinket, hogy a kéziratok szerkesztésekor vegyék figyelembe a lapunkban szokásos jegyzet- és bibliográfia formátumot. Az elkészült szövegeket 1,44-es lemezen Word 6.0/2.0 formátumban, vagy e-mailen RTF kiterjesztéssel kérjük elküldeni.

A nem megrendelt kéziratokat a szerkesztõség lehetõség szerint gondozza.