Szekcső címere
 
A történelem emlékei Dunaszekcsőn

Szekcső címere
A kedvező éghajlati és más természeti feltételek miatt már régóta lakott a település környéke. Gyakran
kerülnek elő őskori emlékek a föld alól. Jelentős helységgé nőtte ki magát a terület római fennhatósága
alatt. A római védrendszer, a Limes egyik erőditményének maradványai a mai napig fellelhetők a község
területén. Jelentőségét, szerepét egy átfogó régészeti feltárás tudná csak tisztázni. A Duna mentén több
mint 100m magas löszhegy húzódik, az előkerült leletek nagyrésze itt került elő. Sajnos a Duna romboló
ereje a hegy egy részét elmosta, így az erőd maradványainak jelentős része elveszett az utókor számára.
A római birodalom bukása után több száz évik különböző népcsoportok lakták a területet. A
honfoglaláskor az egyik vezér birtokába került a település.  Dunaszekcső a dunai Limes egyik legfontosabb helye volt. Ma is látható eredeti római emlékek:   A Várhegyen 1974-ben találták meg Marcus Aurelius császár mellszobrát, és a szerencsés kiránduló akár ma is találhat római pénzérmét a dunaparton. Mind a rómaiak, mind a törökök idejében állt vár a Várhegy tetején. Erről napjainkra már csak a föltárt és a még egyenlőre a föld mélyén rejtőzködő gazdag régészeti leletek mesélnek.
Jelenleg is folynak ásatások a faluban, rómaikori agyagégetőre bukkant kertjében egy földjét művelő lakos.
Az 1900-as évek közepén két komoly árvíz zavarta meg a falu életét.