„All for Sóly”
Nemzetközi Ifjúsági Építõtábor
Sóly
2002. augusztus 3-17.
"All for Sóly"
International Youth Workcamp
Sóly – Hungary
3rd-17th August 2002

Alapítványunk és a Via Pacis Nemzetközi Ifjúsági Egyesület egy közös programját ajánljuk segítõ figyelmébe, melynek elnevezése All for Sóly! Az angol cím is mutatja, egy országhatárokon keresztül ívelõ project az melynek kivitelezését tûztük ki célunkul. A project célja, hogy önkéntes munkát végzõ fiataloknak tábort (2002. augusztus 3.-17) szervezve ismertessük meg hazánk 1000 éves kultúrájával Európát és az egész világot. Most az Európai Uniós csatlakozás küszöbén úgy érezzük, különösen fontos, hogy Hazánk emelt fõvel, egyenjogú tagként mutatkozzon be a világnak. Ennek egyik leghatékonyabb formája lehetne az, ha minél több olyan fiatalt hoznánk táborozni hazánkba, akik, együtt dolgozva (napi 6 óra) magyar társaikkal, majd együtt kirándulva és megismerve a környék történeti és kulturális értékeit, egymás gondolkodásmódját kialakíthatnák azokat a személyes kapcsolatokat, melyek hosszú távon is sokkal erõsebben kapcsolhatnák össze népeinket, minden nemzetközi egyezménynél.

A táborban itt levõ külországi (Spanyolország, Csehország, Finnország, Ukrajna, Horvátország, Belgium, Németország, Dél-Korea országi) egyetemista fiatalok hazatérve tudásukat egy nemzetközi program keretében arra kell, hogy hasznosítsák, hogy mint (Magyar-szakértõk) segítsék az otthoni fiatalok kapcsolatfelvételét hazánkkal. A tábor helyszínén, Sólyon a világ legnagyobb fából készült kardjának környékét szeretnénk egy Árpád – kori falu (skanzen) felépítésére alkalmassá tenni, valamint hazánk legrégebbi falusi kistemplomának (Sólyi Református Templom) környezetének vízelvezetését legalább részben megoldani. A táborról természetesen napi frissítéssel internetes napló is készül, majd, melyen akár a Dél-Koreai résztvevõk szülei is azonnal értesülhetnek a tábor eseményekrõl. Szeretnénk vendégként fogadni az érintett országok nagyköveteit is a hét folyamán és egy sajtótájékoztatón közösen elmondani, milyen fontos a fiatalok cserekapcsolatainak közös munkakapcsolatának kialakítása, a nemzetközi diplomáciai kapcsolatok fejlõdésében is.

Természetesen el kell mondanunk azt is, hogy ez a tábor egy táborsorozat kezdete, melynek keretében Sóly községben létre jöhetne a Balaton-felvidék leghitelesebb Árpád-kori mûemlékparkja, és ifjúsági táborhelye.

Tisztelettel:

Sóly, 2002. június 22.

Bikádi László
kuratórium elnöke
református lelkész Sóly