SKTV Sármellék Kábel Televízió

/Sármellék Művelődéséért Alapítvány/

Az alapítvány célja :

pontSármellék művelődési, közművelődési életének fejlesztése;
pont
a közművelődés kiscsoportos formáinak támogatása, (SIKK)
újszerü közművelődési kezdeményezések életrehívása;
pont
külföldi kultúrális kapcsolatok ápolása és támogatása;
pont
az általános művelődési központ információs szolgáltatásainak
bővítése, a
helyi tv. adás feltételeinek megteremtédse, a nagykö-
zösségi antennarendszer kiépítése révén, valamint a
Soros Alapítvány
támogatásával az interneten lévő információk elérhetővé tétele.

Az alapítvány székhelye : Sármellék Dózsa gy. u. 324.


Az alapítvány kezelő szerve : A kuratórium

elnöke : Sándor László
helyettes : Schall Attila

tagjai :

 

E-mail

E-mail : sktv@ns.c3.hu
8391 Sármellék Dózsa Gy. u. 324.


Honlapunk a Soros Alapítványtámogatásával készült !


"Java Clock" Please Enable JAVA !NetscapeExplorer