MAGYAR

UJJ-ABC

Forrás: Vasák Iván: A jelnyelv elmélete és módszertana, SINOSZ, Budapest, 1995.