SEMMELWEIS KÓRHÁZ és RENDELÔINTÉZET
6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart László u. 1.
Telefon, Fax: (36) 77 / 423-011, (36) 77/ 423-587
E-mail: semko@mail.c3.hu

Üdvözöljük honlapunkon!

Intézményünk a  dial-up pályázatán nyert ingyenes E-mail és Internet hozzáférést.


 

 A tartalomból:
    a kórház rövid története 
     névadónkról 
     az intézmény vezetôi 
     fekvôbeteg osztályok 
     szakrendelések, szakambulanciák 
     orvosdiagnosztikai és therápiás egységek

  A város egészségügyének és kórházának rövid története

A 600 éves Kiskunhalas város egészségügyének története rendkívül izgalmas. Az elsô írásos feljegyzés 1779-bôl származik, amibôl megtudjuk, hogy a város „rendes orvost tartott a maga kasszájából”. Az orvos nevét is ismerjük, Pápay Mihálynak hívták. Utódja Földi János volt, akinek munkásságáról, az ezt követô munkahelyérôl tudunk elég sokat.1805-ben települt a város által építtetett „illendô kvártélyba” Peterka József Sebestyén, kinek rendkívül kiterjedt orvosi irodalmú munkássága volt. Nevesebb írásai közül a Bábamesterséget oktató katekizmust említenénk, ami napjainkban is izgalmas olvasmány. Lappangó, kézírásos mûve az elmúlt évtizedben került felfedezésre:az 1805-ös évben mutatja be az egész Jász- és Kiskunság orvostörténeti szempontból rendkívül izgalmas demografiai viszonyait. (Tárgyalja a terület gazdaságát is.) Ebben az idôben Kiskunhalas város 9.000 lakosú. 1854. óta rendelkezik a város kórházzal, „az Erzsébet kórodával”, minek elsô igazgatója Molnár István dr., ugyancsak kiterjedt orvosi irodalmi munkássággal. 1856-ból származik az a „munkaköri leírásokat” tartalmazó füzetecske, melyben már olvasható a fô- és az alorvos munkaköri leírása. Ugyancsak 1856-tól kezdôdnek azok a polgármesteri jelentések, melyek 1936-ig (némi kihagyással) beszámolnak a város életérôl, egészségi állapotáról, demográfiai adatairól, a kórházi betegforgalomról, kórházi halálozásról is. Ebbôl tudjuk, hogy 1860-tôl 1876-ig 624 beteget ápoltak a kórházban, akikbôl 126 halt meg. A jelentések beszámolnak az egészségügyi ellátás alakulásáról, így tudjuk, hogy 1873-ban 5 orvos doktor és 1 patika mûködött a városban. 1920-ban a kórház új igazgatója: Dr. Monszpart László, aki összefoglalja az akkori állapotokat egy rendkívül izgalmas képet rajzolva az 1920-1936-ig terjedô, mondhatni forradalmi egészségügyi változásokat hozó idôszakról, ami alatt az Erzsébet kórház helyett egy új, a mai kórház területén kialakul a Bessenyei kórház. E kórház kapja meg a nyilvános jelleget 50 ággyal, új mûtôvel. 1927-ben 52 ágy, 3 orvos, 4 ápolónô, 1 szülésznô és 1 gondnok a kórházi személyzet. A városban 8 orvos, 4 fogorvos, 16 szülésznô és 5 gyógyszertár mûködött. 1937. június 17-én Magyarországon elôször Kiskunhalason Dr. Monszpart László végzi el a bécsi Böhler professzornál tanult, az ô által biztosított szeggel egy törött combnyak szegezését. A méltatlanul meghurcolt neves orvoselôd nevét kórházunk utcaneve ôrzi.1935-ben a kórház mellett járvány kórház céljára egy házat vásárolnak. 1941-ben szülôotthon létesül 16 ággyal a Szilády Áron és Csónak utca sarkán. Ennek vezetôje Dr. Rupnik János. 1944-ben épül fel a mai ideg és elme osztály épülete. 1960-ban a mai reumatológia épülete, mely akkor tüdôosztály volt. 1962-ben a mai bôr és nemibeteg gondozó, mely akkor belgyógyászat volt. 1965-ben a csecsemô és gyermekosztály, mely ma a II. sz. nôvérszállás. Mindezek eredményeképpen a Bessenyei Kórház 350 ágyra bôvült. 1974-ben került átadásra a mai XI. szintes központi tömb. Lényegileg minden osztály és diagnosztikus egység - aminek egy városi kórházban meg kell lenni - a kórházhoz csatlakozó szintén új rendelôintézettel - kedves betegeink rendelkezésére áll.Névadónkról

Semmelweis Ignác Fülöp (1818-1865) : magyar szülészorvos, az orvostudomány egyik legnagyobb alakja. Elôbb a bécsi szülészeti klinikán, majd a pesti Rókus kórházban dolgozott; 1855-tôl a szülészet tanára volt a pesti egyetemen. Érdeme a gyermekágyi láz okának és megelôzésének felfedezése 1847-ben. Kimutatta, hogy a gyermekágyi láz a közönséges genny-
vérûséggel azonos betegség és nem ragályos fertôzés. Klasszikus könyve a gyermekágyi lázról Die Aethiologie, der Begriff und die Prophylaxe des Kindbettfiebers címen 1861-ben jelent meg. Tanítását csak 20 évvel halála után ismerték el, ami- kor az orvostudomány az aszepszis jelentôségét felismerte. Ma ôt tartják az aszeptikus sebkezelés megalapítójának.Az intézmény vezetôi

Dr. Kövecs Gyula
orvos igazgató, patológus,
a Magyar Kórházszövetség elnöke

Füzes Attila
gazdasági igazgató

Tôzsér Lászlóné
ápolási igazgató


Az intézményben mûködô fekvôbeteg osztályok

Osztály

Oszt.vez. fôorvos

Ágyszám

Belgyógyászat I. Dr. Kindl Imre

67

Belgyógyászat II. Dr. Balogh Elemér

67

Általános sebészet Dr. Nagy András

57

Traumatológia Dr. Zádory Attila

60

Szülészet-nôgyógyászat Dr. Szabó Elek

74

Csecsemô és gyermekgyógyászat   Dr. Bodrogi Tibor

68

Fül-orr-gégészet Dr. Visnyovszky László

20

Szemészet Dr. Erdei Zoltán

20

Bôrgyógyászat Dr. Bölcskei Lajos

25

Neurológia Dr. Katona József

41

Urológia Dr. Técsy Bálint

26

Reumatológia Dr. Takács Katalin

36

Intenzív osztály Dr. Kiss József

 8

Fertôzô osztály Dr. Tóth István

59

Psychiátria Dr. Kalmár Sándor

63Szakrendelôk, ambulanciák

Szakrendelôk

Heti mûkôdési
 óraszám

Belgyógyászat és társszakmák

142

Sebészet

34

Traumatológia

80

Szülészet-Nôgyógyászat

72

Csecsemô- és gyermekgyógyászat

44

Fül-orr-gégészet

40

Szemészet

71

Bôrgyógyászat

59

Ideggyógyászat

130

Ortopédia

15

Urológia

15

Onkológia

17

Reumatológia

29

Elmegyógyászat

50

Tüdôgyógyászat

63Orvosdiagnosztikai és therápiás egységek

Egység

Vezetô

Laboratórium
Röntgen Dr. Kocsis Julianna
CT Dr. Kocsis Julianna
Pathológia Dr. Kövecs Gyula
Speciális diagnosztika Dr. Hajdú László
Fizió- és Mozgástherapia Dr. Takács Katalin
Izotopdiagnosztika Dr. Pusztay Györgyi
Vérellátó szolgálat Dr. Hamar Sándor
Gyógyszertár Dr. Cseri László
Hygienes szolgálat Dr. Tóth István
Központi sterilizáló
Anaesthesiológia Dr. Kiss József


Módosítva: 1997.09.12