Amit tudni érdemes

Tartalom:


A táborok

A nyári táborokban - a munka jellegétôl függôen - körülbelül 3-30 különbözô nemzetiségû fiatal dolgozik együtt, többnyire két hét és egy hónap közötti idôtartamot. A munka összehangolását, a felmerülô problémákat egy vagy két helybéli táborvezetô segíti megoldani, akik a jelentkezôkkel együtt laknak, dolgoznak. A munkaidô napi 4 - 7 óra, a nap többi része és a hétvégék szabadok. A munka a különbözô táborokban elég változatos: természet és környezetvédelmi, renoválás, gyerekekkel, idôsekkel, rokkantakkal, menekültekkel való foglalkozás, a Harmadik Világnak szánt segélycsomagok elôkészítése, rasszizmus, idegengyûlölet elleni kampányok szervezése, békevédô akciók, stb. Jó néhány táborban szerveznek elôre meghatározott témában, rendszerint az elvégzendô munkához kapcsolódó beszélgetéseket, vitákat.


A táborok fajtái

A táborokat - többnyire a munka jellege alapján - kódszámmal látják el. A kódban szerelô betûk az országra vagy a szervezetre utalnak. A tábor típusát a kódszám elsô számjegye jelzi. Ezek a következôk:
 1. Antifasizmus/antirasszizmus, kisebbségek
 2. Szolidaritás a harmadik világgal
 3. Békevédô akciók, kampányok; leszerelés
 4. Munka testi vagy szellemi fogyatékosokkal
 5. Gyerekekkel, tinédzserekkel, vagy idôsekkel való foglalkozás
 6. Természet- és környezetvédelem, ökológia
 7. Nemi szerepek, nôi egyenjogúság
 8. Szociálisan hátrányos helyzetûek (hajléktalanok, munkanélküliek)
 9. Mûvészetek, kultúra, helytörténet
 10. Ideológiai alapon szervezôdô kisebb közösségek, csoportok
 11. Egyéb
Tehát például a norvégiai környezetvédelmi táborok kódszámai a következôképpen alakulnak: N-6.1; N-6.2 stb. Néhány partnerszervezet azonban ettôl eltérô számozási rendszert alkalmaz.


A táborok nyelve

A táborok többségének angol a nyelve, ezt gyakran kiegészíti a helyi nyelv is; ezeket ajánlott legalább általános társalgási szinten beszélni, mivel az egymás közötti kommunikáció csak így valósulhat meg. Ahol nincs külön erre vonatkozó utalás, ott angol a tábor nyelve. Ha egy második nyelv ismerete is szükséges, ezt a táborleírás mindig tartalmazza.


Biztosítás

Biztosításról (a tábor idejére baleset vagy betegség esetére) a szervezet gondoskodik, de ez poggyászra, az oda- és visszaútra, a tábor idején túli ottartózkodásra és a tábor elôtt már fennálló betegségekre, fogyatékosságra nem terjed ki. Ajánljuk, hogy ezekre itthon kössetek biztosítást.


A táborokban való részvétel feltételei:

 • A táborba való jelentkezés feltétele a betöltött 18. életév.
 • A táborba való kijutás és a hazautazás költségeit te fedezed, az utazást magadnak kell megszervezni.
 • A munka önkéntes jellegû, tehát szállást és teljes ellátást biztosítanak számodra, zsebpénz nincs. A szállás általában egyszerû elhelyezést jelent (pl.: egy vagy két nagyobb helyiségben, osztálytermekben, matracokon, esetleg sátrakban). A feltételek országonként és táboronként különbözôek lehetnek, de hálózsák többnyire szükséges. Az ellátás költségeit a szervezôk állják, viszont az ún. "önellátó" táborokban a bevásárlást és a konyhai munkákat - beleértve a fôzést is - a jelentkezôk végzik.
 • Az alapszintû angol nyelvtudás minden táborban elengedhetetlen. Ha a tábor nyelve más, mint az angol, az a táborleírásban egyértelmûen megtalálható.

Jelentkezés a táborokra

 • A programfüzet közepén illetve az Interneten megtalálod a jelentkezési lapot (lehet fénymásolni is), melyet - a jelzett helyeken angolul kell kitölteni! - azokhoz a "helyi képviselôkhöz" kell visszajuttatnod, akiktôl a programfüzetet ill. információt kaptad vagy postán/faxon az Útilapu Hálózat címére is elküldheted. Ezt mi továbbítjuk a megjelölt országba.
 • A résztvevôket a fogadó ország választja ki.
 • A táborok szervezôi törekednek arra, hogy ugyanabban a táborban ne legyen több azonos nemzetiségû résztvevô, ezért ha együtt szeretnél menni valakivel, jelentôsen csökken kijut ásod esélye. Ha mégis így döntesz, akkor a jelentkezési lapon feltétlen jelöld meg, hogy kivel szeretnél egy táborba kerülni És a jelentkezési lapjaitokat egyszerre juttassátok el hozzánk.
 • Kettônél több magyar fiatal nem jelentkezhet ugyanabba a táborba.
 • A jelentkezési lapon összesen hat tábort lehet megjelölni. Minél több tábort beírsz, amelyeken szívesen vennél részt, annál nagyobb az esélye, hogy sikerül helyet kapnod. Mindez fôleg júniustól fo ntos, mivel akkorra már a táborok egy része betelik.
 • A jelentkezési lapot elôször az elsô helyen megjelölt országba küldjük. Amennyiben ott már nem tudnak fogadni, próbálkozunk a másodikkal és így tovább.
 • Mivel egy jelentkezô esetében az adott fogadó szervezet/ország a saját táboraira való jelentkezéseket egyszerre veszi figyelembe (akkor is, ha például az egyik az elsô, a másik csak az ötödik helyen szerepel), ezért az ugyanazon ország/szervezet táborait közvetlen egymás után kell a jelentkezési lapon felsorolni.
 • Egy jelentkezô több táborba is mehet egy nyáron, ebben az esetben minden táborra külön be kell fizetni az elsô, késôbb a második részletet is, és külön jelentkezési lapon kell jelentkezni.
 • Jelentkezési határidô nincs. Végsô "határidôt" csak a tábor kezdete jelent, de az elôbbiek miatt érdemes minél gyorsabban dönteni.
 • Ha elfogadnak egy táborba, akkor a tábor kezdete elôtt néhány héttel küldünk részletes információt, "info-sheet"-et a munkáról, a táborhelyrôl stb. Ez tartalmazza a tábor pontos címét is. Miután ezt megkaptad, a jelentkezésedet meg kell majd erôsítened egy "megerôsítô cédula" visszaküldésével mind a külföldi partnerszervezet, mind pedig a mi címünkre.
 • Kíváncsiak vagyunk arra, hogy miért akartok SCI táborba jelentkezni. Szeretnénk, ha a jelentkezéshez írnátok errôl egy A4-es lapot kézzel és angolul vagy a tábor nyelvén, és ezt behoznátok az irodába ill. elküldenétek postán. Hogy egyszerûbb legyen a dolog, kiválaszthattok a következô kérdések közül is egyet:
      What kind of workcamps would I organise?
      Why is it important to do voluntary work?, etc...
 • Akiket kiválasztottak a táborokra, azokkal szeretnénk elbeszélgetni - kötetlenül, tea és süti mellett. Errôl majd értesítünk titeket.

Jelentkezési díj

 • A jelentkezési díj 2000-ben Nyugat-Európába 9000 Ft (Kelet-Európa: 7000 Ft, tengerentúl: 13000 Ft). Ebbôl 5000 Ft-ot a jelentkezési lap leadásakor kell befizetni, a fennmaradó összeget pedig csak akkor, ha elfogadtak a táborba. A befolyt jelentkezési díjakból a szervezet az alapvetô mûködési költségeit fedezi, másrészt hozzájárul a magyarországi táborok létrejöttéhez.
 • Ha vidéken laksz, és nem tudsz eljönni az irodába, akkor készpénz-átutalási megbízáson is feladhatod a jelentkezési díjat. Erre a következôket kell ráírni a számlatulajdonos számlaszáma, neve rubrikába (nagyon figyelj arra, hogy pontosan töltsd ki):
  10300002-20359289-00003285 Útilapu Hálózat.
  És a feladóvevényt vagy annak fénymásolatát küldd el nekünk a jelentkezési lappal, és az angol nyelvû motivációval egyetemben.
 • Vagy ha küldesz nekünk egy megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot, akkor küldünk neked csekket, amit a postán fizethetsz be.
 • Az elsô részlet a jelentkezéssel együtt járó telefon-, fax-, és postaköltségeket fedezi, így ezt sajnos akkor sem tudjuk visszatéríteni, ha nem fogadnak el. Az 5000 FT BEFIZETÉSÉT IGAZOLÓ CSEKKET vagy fénymásolatát a JELENTKEZÉSI LAPPAL EGYÜTT KÜLDD EL! Az elôleg befizetésével az ÚTILAPU Hálózat tagjává válsz, ami a kijutás feltétele.
 • A hátralevô összeget az info-sheet kézhezvétele után egy héten belül be kell fizetni és az ezt igazoló csekket - a megerôsítéssel együtt - hozzánk eljuttatni.
 • Visszalépés a megerôsítés után: Ha a tábor kezdete elôtt két héttel ill. korábban jelzed, hogy nem tudsz menni, akkor a második részlet felét visszafizetjük. Ha a tábor kezdetéig két hétnél kevesebb idô van hátra, akkor már nem tudunk semmilyen visszatérítést adni.

Hogyan szervezhetek tábort?

 • Ha van valamilyen ötleted, hogy Magyarországon hol lehetne az önkéntes munka révén segíteni, akkor bátran kezdj neki. Ehhez minden segítséget megadunk.
 • Fontos követelmény, hogy a táborban végzett munka valóban hasznos legyen a társadalom számára, és példaértékû kezdeményezéseket testesítsen meg. Az SCI alapfilozófiája az, hogy a táborok célja a béke megerôsítése, nemzetek közötti egyetértés elmélyítése, a hátrányos helyzetûek segítése, a környezetvédelem. Az Útilapu Hálózaton keresztül olyan táborokat lehet szervezni, amelyek megfelelnek ezeknek az alapelveknek.
 • Olyan szervezetek kezdeményezéseit is örömmel fogadjuk, akik szívesen szerveznének tábort az Útilapu Hálózattal közösen, céljaik megvalósítására.

[ Vissza az elejére ]SCI Hungary - Útilapu
Email: scihun@c3.hu
Webmaster: Kolos
Copyright 2000