Az 1 %-os törvény lehetõségei

Az 1996. évi CXXVI. törvény lehetõvé tette, hogy Ön rendelkezzen a személyi jövedelemadója 1 %-ának közcélú felhasználásáról. Mielõtt dönt, kérjük, gondolja át a következõ kérdéseket:

A fenti kérdésekben megfogalmazott célok megvalósítása érdekében a Rész-Vétel Alapítvány a további években is folytatja oktatási és képzési, valamint kutatási programjait. Ezért, ha a fenti kérdésekre igennel válaszolt, kérjük, adójának 1 %-ával támogassa Alapítványunk e programját.

ADÓSZÁMUNK: 19012456-2-42

 

 

VEZETÉS NYITOTT ÜZLETI KÖNYVEKKEL

"Ha a legmagasabb szintû gondolkodásra építesz, a legmagasabb szintû teljesítményt kapod érte cserébe."

Jack Stack: A NAGY ÜZLETI JÁTÉK

Sikeres vezetési módszerek rendszere, mely megtanít az üzleti élet fõ törvényeire.

"Amikor az üzlet mindenki számára értelmet kap, megérti a helyét a szervezetben, a látóköre kitágul, szemlélete megváltozik, és a munka átalakul örömmel végzett feladattá. A játék elvezeti az embereket ahhoz a felismeréshez, hogy egy csapatba tartoznak, együtt nyerhetnek, de veszíthetnek is..."

Megjelent a RÉSZVÉTEL KÖNYVEK sorozatban.

Keresse a könyvesboltokban vagy a kiadónál:
Rész-Vétel Alapítvány, Telefon: (1) 210-2860 Cím: 1089 Budapest, Vajda Péter u. 43/b. II/25.

VEZETÕI KOMMUNIKÁCIÓ FELSÕFOKON

Rick Maurer: A VISSZAJELZÉS ESZKÖZTÁRA VEZETÕKNEK avagy 16 eszköz a jobb munkahelyi kommunikáció érdekében

A kommunikáció döntõ fontosságú tényezõ a modern munkahelyeken. A személyek közötti visszajelzés olyan információ, amely tudtunkra adja, hogy jó vagy rossz irányba megyünk-e. Olyan egyszerû, és mégis milyen nehéz. A hatékony visszajelzés haszna: segít megbecsülni a szakértelmet és megerõsíteni a kívánatos viselkedést, segít egymáshoz igazítani az elvárásokat és a fontossági sorrendeket, segít áthidalni a különbségeket, tudatja az emberekkel, hogy miben van szükség változtatásra, enyhíti az ismeretlentõl való félelmet.

Megjelent a RÉSZVÉTEL KÖNYVEK sorozatban.

Keresse a könyvesboltokban vagy a kiadónál:
Rész-Vétel Alapítvány, Telefon: (1) 210-2860 Cím: 1089 Budapest, Vajda Péter u. 43/b. II/25.

MERÍTSÜNK A CSAPATÉPÍTÉS EREJÉBÕL

Jerry Spiegel - Cresencio Torres: CSAPATMUNKA

A "Részvétel Könyvek" sorozat harmadik tagjaként megjelentetett kötet olyan vezetõk, irányítók és csapatvezetõk részre íródott, akik úgy gondolják: felelõsséggel tartoznak azért, hogy hatékony munkacsoportokat vagy csapatokat alakítsanak ki. A könyv fontos ismereteket ad a csapatépítési folyamat végigviteléhez.

Megjelent a RÉSZVÉTEL KÖNYVEK sorozatban.

Keresse a könyvesboltokban vagy a kiadónál:
Rész-Vétel Alapítvány, Telefon: (1) 210-2860 Cím: 1089 Budapest, Vajda Péter u. 43/b. II/25.

HÍRfutár és HÍRlevél

A HÍRlevél a HÍRfutár jogelõdje volt 1996 elõtt. A HÍRfutár 1996 második felétõl két havonta megjelenõ rendszeres kiadványunkká vált. Általánosságokban a következõ témákkal foglalkoznak ezek a kiadványaink:

Jogi, pénzügyi és más praktikus ismereteket nyújt a munkavállalói résztulajdonban mûködõ cégek és MRP szervezetek hatékony mûködtetéséhez.

Felhívja a figyelmet a jövõbeli, munkavállalói tulajdonlással kapcsolatos eseményekre és rendezvényekre.

Bemutatja az MRP-s világ résztvevõit és a Rész-Vétel Alapítvány szervezetfejlesztési és képzési projektjének eredményeit.

Információkat ad az MRP Országos Szövetség tevékenységérõl, oktatási programjairól és szakmai kiadványairól.

Ha vannak ötleteik, javaslataik és gondolataik, amelyek megvalósítása révén a Hírfutárt olyan vonzóvá tehetjük, hogy a fenti célból az Önök cége szívesen megrendelne munkatársai számára is több példányt a lapból, kérjük, osszák meg velünk ezeket a javaslataikat. A Hírfutár felelõs szerkesztõje, Hovorka János várja tanácsaikat a fenti telefonszámon vagy levélben a fenti címen.

Ára:

MRP dominóval ellátott pólók

MRP dominóval ellátott S, M, L, XL, XXL-es pólók kaphatók irodánkban.

A pólók elején a baloldalukon a szív felett egy kisebb MRP dominó található. A hátán egy nagyobb MRP dominó van, mely köré jelmondatunk van írva egy kis szójáték kíséretében: Rész-Vétel a sikerben. Reméljük ez a mondat nem csak a mi jelmondatunk lesz, hanem Önöké is, és így egy kis lökést adhatunk Önök számára a munkájukban elérhetõ sikerek kiaknázásában.

Ára: 1-9 darab esetén 550 forint / darab, 10 darab felett 500 forint / darab

Az V. Országos MRP Konferencia hanganyaga

Az 1996. október 24-25-én Balatonfüreden nagy sikerrel megrendezésre került V. Országos MRP Konferencián három panelben zajlottak az elõadások, a Megismerés, a Részvétel és a Párbeszéd témakörökben. A hangfelvételek az összes Megismerés panel elõadását tartalmazzák, melyek elsõsorban adóügyekben, külföldi tapasztalatok megismerésében és jogszabályi szabályozásokban nyújtanak segítséget. A következõ elõadók vettek részt az alábbi témák ismertetésében:

Az egyes elõadások hanganyaga megrendelhetõ külön-külön is.

Ára: 350,- forint / elõadás

 

MRP Konferenciák - Budapest 1993, Siófok 1994

Az 1993-ban és 1994-ben megrendezésre került II. és III. Országos MRP Konferencián elhangzott elõadások hanganyagának gépelt változatát tartalmazza a kötet.

A könyvet mindenekelõtt azoknak ajánljuk, akik a munkavállalói résztulajdonlás elvi és gyakorlati problémái, ezek lehetséges megoldási irányai, valamint az MRP-s cégek mûködésének nemzetközi és hazai tapasztalatai iránt érdeklõdnek. Reméljük a konferenciákon elhangzott gondolatok, érvek, példák, problémák és javaslatok forrásul szolgálhatnak és fogódzókat adhatnak az MRP-s cégek számára ahhoz, hogy a tulajdonlással, gazdálkodással és a szervezetük mûködtetésével kapcsolatosan a gyakorlatban felmerülõ problémákat felismerjék, és azokra a saját válaszaikat megfogalmazzák.

Ára: 672,- forint / darab

 

Lukács János: 100 kérdés - 100 felelet az MRP-rõl

Fontos kérdésekre ad választ ez a kiadványunk az MRP-vel kapcsolatban.

A kötet az MRP szervezetek általános alapelveirõl, az MRP-szervezetek létrehozásáról, a szervezetek tulajdonszerzésérõl, a pályázatokról, a résztvevõkrõl, az alapszabályról és a közgyûlésrõl, a tulajdon és tulajdonba adás kérdéseirõl ad részletes felvilágosítást. Ez a füzet még napjainkban is aktuális az MRP szervezetek mûködésével kapcsolatban felmerülõ kérdések megválaszolására. Az MRP szervezetek sikere után segítséget nyújthat az MRP törvény pontosabb szabályozása mellett azokban az esetekben, amikor egyes magánkézben lévõ cégek tulajdonosai felfedezik az MRP kivásárlás elõnyeit.

Ára: 200,- forint / darab

Antony Martin: Legyenek együtt tulajdonosok

A könyv 5 részre tagolódik. Az elsõben a munkavállalói kivásárlással mint a privatizáció egyik lehetséges módszerével foglalkozik a könyv, leírja elõnyeit az arra alkalmas esetekben, és meghatározza azt a két elengedhetetlen feltételt, melyek hiányában nem érdemes az adott vállalat esetén munkavállalói kivásárlást megcélozni.

A második részben kitér az író az MRP megalakításához szükséges lépésekre, melyek elengedhetetlenek a sikeres kivásárláshoz.

A harmadik részben olyan háttér-információt ad, mely sok olvasó számára hasznos lehet: leírja a piacgazdaságban mûködõ vállalati struktúra fõbb ismérveit. Bemutatja a munkavállalói tulajdonú vállalat sikeréhez szükséges gyökeres magatartásbeli és szemléleti változásokat.

A negyedik részben egy jól ismert, sikeres magyar vállalat, a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. és a talán most még kevésbé ismert Aranygallér Sütõipari Rt. tapasztalataival foglalkozik a könyv, melyek az MRP útját választották.

Az ötödik részben két, egymástól meglehetõsen különbözõ, munkavállalói tulajdonban levõ brit vállalatot vesz szemügyre a füzet.

A függelék olyan alapvetõ döntéseket sorol fel, melyeket az MRP kidolgozása során kell meghozni.

Ára: 300,- forint / darab

PRIVINFO: Amit az MRP-rõl tudni kell

Ez a kiadvány 1993-ban jelent meg különszámként.

Ismerteti az MRP törvény 1992-ben meghozott törvényének 1993-as módosítását, segítséget nyújt az MRP törvény alkalmazásához. Tapasztalatokat közöl az MRP-rõl, különösen az alapszabályokról. Több fontos kérdésre ad választ, melyek a jövõben is felmerülhetnek majd, hiszen a privatizáció lezárulása után semmi sem zárja ki, hogy a cégtulajdonosok felfedezzék az értékét a dolgozói tulajdonlásnak.

Ára: 290,- forint / darab

Részt venni a sikerben (videokazetta)

A videokazetta közel egy órás anyaga betekintést enged több külföldi és egy belföldi MRP-s cég légkörébe. Ismereteket nyújt a náluk felmerült problémákról, tapasztalataikról és megoldási lehetõségeikrõl. Fontos, hogy nagyon életszerûen fogalmaz azáltal, hogy az egyes cégektõl nem csak a vezetõ beosztásúak nyilatkoznak, hanem különbözõ MRP vezetõk, üzemi tanács vezetõk, menedzserek és dolgozók.

A videokazetta kiváló vitaindítóként használható.

Ára: 1 500,- forint / darab

Munkavállalói tulajdon

Ez a füzet néhány héttel az MRP törvény elfogadása után került kiadásra.

Több szerzõ vett részt az elkészítésében, Lukács János, dr Itil Asmon, Leon Boros, Nigel Mason és dr. Szántai János. A füzet megismerteti az olvasót a munkavállalói tulajdonnal, mint a gazdaság-demokratizálásának egyik lehetséges útjával, és mint a piaci siker elérésének egyik fontos eszközével. A füzet igyekszik bemutatni az MRP-s tapasztalatokat az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban dr. Itil Asmon, Leon Boros és Nigel Mason írása alapján. Érdekességként a füzetben közlésre került az MRP-tõrvény közgazdasági és jogi feltételrendszerének fõ vonásai dr. Szántai János ecsetelésében.

Ára: 200,- forint / darab Ha bármilyen észrevétele, ötlete vagy kérdése lenne az Alapítvány kiadványaival vagy tevékenységeivel kapcsolatban, vagy szeretné valamely kiadványunkat megrendelni, akkor hívjon minket bátran a 210-2860-as vonalon, vagy küldjön a számunkra e-mail üzenetet, vagy írja meg gondolatait a címünkre.

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.

 

Vissza a fõoldalra...