< vissza

IIIIIIII   PETERNÁK MIKLÓS: VÁZLAT A ZOETROPRÓL


A zoetrop (vagy zootrop) név William E Lincolntól ered, aki 1867 április 23-án kapott szabadalmat Amerikában egy szabadon forgó fémhengeren alapuló készülékre, mely 13 fázisrajzból kiindulva kelt mozgásillúziót a nézőben. Hasonló szerkezetet vele egyidőben, de már jóval korábban is többen szabadalmaztattak (pl. P.-H. Desvignes, M. Bradley), s a jelenség ugyancsak ismert volt. A zoetrop prototípusát William Georg Horner készítette el és írta le elsőként, a készüléknek a Daedalum nevet adva - mint a The London and Edinburgh Philosophical Magazine 1834 januári számában írja - azért, hogy a görög Daidaloszra (angol átírásban Daedalus), a legendák művész-mesteremberére utaljon, akiről azt tartották, hogy mozgóemberi és állatfigurákat szerkesztett.
A jelenséget - vagyis, hogy állóképekkel reprezentált mozgásfázisok megfelelő sorozatba rendezve s bizonyos ritmusban, adott megszakításokkal szemlélve a szemben vagyis az agyban folyamatos mozgás illúzióját keltik - elsőként Joseph Antoine Ferdiand Plateau belga fizikus demonstrálta készülék segítségével, melyet phenakistiscopenak vagy phenakistoscope-nak nevezett (görög fenaksz - csalás, csalódás, szkóp - látni), s mely lényegében a Faraday-féle kerék módosított változata. Faraday publikálta ugyanis elsőként azt a - manapság legelterjedtebb nevén sztroboszkóp-jelenségnek nevezett - érzékcsalódást, melyet egy ólomfeldolgozó malom két forgó fogaskerekét figyelve vett észre, de amely előállhat pl. kocsikerék forgó küllőin átnézve is: bizonyos sebességeknél az egyik kerék állni látszik. Tanulmányozás céljából modellezte is az egymás mögött forgó kerekeket, s e berendezés átalakított változata Plateaué, aki egyébként egy másik fiziológiai tapasztalás kísérleti vizsgálatával is foglalkozott, mely a fentinél jóval régebben ismert (pl. Szent Ágostonnál olvashatunk róla, Newton már alaposan tanulmányozta) - ez az utókép jelensége. (Plateau egyébként Newton kísérletei nyomán haladva, s a Napot szemmel vizsgálva huszonnyolc évesen előbb részlegesen, majd negyven éves korában teljesen megvakult.) A phenakisztoszkóp és a daedalum (magyarul bűvös korong illetve csodadob) alkalmi tudományos felfedezésen, üzleti sikert ígérő árucikken, majd játékon, oktatási segédeszközön túl csak az 1870-es évek végétől mintegy másfél-két évtizedre vált alaposabb tudományos vizsgálatok végzésére is használt segédeszközzé (bizonyos fokig módszerré), mikor a fotográfiai expozíciós idő oly mértékben lecsökkent, hogy az ún. "pillanatnyi fotográfia" (pillanatfelvétel) lehetővé válhatott, s ezzel a zoetropba rajzok helyett fényképek kerülhettek.
A történet Muybridge lómozgás tanulmányaival valamint Marey vizsgálódásaival kezdődik e szinten. Muybridge "tökéletesíti" a zoetropot - vetítésre alkalmassá téve és zoopraxiscope-nak nevezve - , Marey pedig fotografikus revolvert szerkeszt (Janssen 1874-es csillagászati megfigyelésre kitalált berendezése nyomán), mely másodpercenként akár száz képet is képes volt készíteni (míg Janssen a Venus átvonulást a Nap előtt hetven másodpercenként egy kép sebességgel figyelte).
A zoetropnak, illetve általában a sztroboszkopikus készülékeknek számtalan változata készült korábban és később is, pl. a Marey-féle fotografikus flintának van magyar verziója is, Gothard Jenő fotópuskája.
Székely Bertalan az 1870-es évek második felében kezdett el a lómozgás ábrázolásával, illetve később általában a mozgásillúzióval és a zoetroppal foglalkozni - korábbi álláspontja e téren meglehetősen eltérő: Festészet és fényképelés című, 1863-ban publikált írása mutatja, hogy a fotográfiát meglehetős szigorral ítélte meg, a sztroboszkóphatást pedig feltehetőleg nem ismeri, bár megfigyelése igen érzékeny: "A művésznek ugyanis, ha mozgást akar kifejezni, tehetségében áll az illető tagot vagy tárgyat határozatlanabbul kezelni, mit szintén a természettől lesett el, mert a mozgó kerék küllői nem látszanak, csak mintegy átlátszó köddel borítják a mögötte levő tárgyakat."
A feltehetően revelációszerű felismerés, mely a zoetrop által megmozgatott fotók látványából származhat, Székelyt önálló vizsgálatokra, Marey-vel történő kapcsolatfelvételre, egy - végső kimenetelében sikertelen, rövid - főiskolai kurzusra s ezeken túl élete végéig tartó kutatásokra ösztönözte.
Jelen kiállítás zoetroprekonstrukcióit a Székely Bertalan által készített zoetropszalagokhoz méretezve a Képzőművészeti Főiskola műhelyei segítségével az Intermédia Tanszék hallgatói, Csörgő Attila és Szegedy-Maszák Zoltán készítették.

1992

Peternák Miklós

 

Horner és a zoetrop
http://courses.ncssm.edu/gallery/collections/toys/html/exhibit10.htm
http://www.illuweb.it/cinema/cinezoot.htm
Horner életrajza
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Horner.html

A zoetrop mozitörténeti összefüggésben
http://www.acmi.net.au/AIC/MAGIC_MACHINES_2.html
http://www.earlycinema.com/atoz/

Hogyan készítsünk egyszerűen zoetropot?
http://home.houston.rr.com/molerat/zokit.htm

Plateau
http://www.acmi.net.au/AIC/PLATEAU_BIO.html
http://www.fact-index.com/j/jo/joseph_plateau.html

pheankistiscope
http://allserv.rug.ac.be/~ivhaeghe/mhsgent/engl-plat5.html

Faraday (On a peculiar class of Optical Deceptions)
http://rishi.serc.iisc.ernet.in/books/NonFiction/Tyndall/Faraday/fd02.html

Marey
http://www.intermedia.c3.hu/mszovgy1/frizot.htm
http://www.expo-marey.com/

Muybridge zoopraxiscope korongjai
http://www.geh.org/fm/precin/htmlsrc4/m200113080001_ful.html http://www.nmsi.ac.uk/piclib/subjectdetail.asp?sub=ent&startcount=481 http://www.atariarchives.org/cap/showpage.php?page=13

Gothard Jenő
http://www.gothard.hu/exhibition/gj/gj.html

A kronofotográfiáról - történeti összefoglaló (Nadar, Janssen, Muybridge, Marey, Londe, Eakins, Anschütz, Demeny, Worthington, Bull) - képekkel, mozgóképekkel, linkgyűjteménnyel (csak Muybridgehez kapcsolódóan több, mint 150 link)
http://web.inter.nl.net/users/anima/chronoph/marey/index.htm

Szent Ágoston - részletek a Vallomásokból
http://www.iif.hu/~visontay/ponticulus/megcsapottak/augustinus10.html#X

Kapcsolódó egyéb oldalak a magyar weben:
http://www.c3.hu/~szmz/pubtexts/delem.html
http://www.oki.hu/cikk.php?kod=1998-03-me-Gyenes-Optikai.html http://tkk.tova.univet.hu/myweb3/T%C3%A9zisek/Szalay-T-Hu-W.htm