Magyar / English
 
 
"Itt lakott Rosenthal - A pesti zsidónegyed története"
(állandó kiállítás, multimédiás alkalmazás, Goldmark terem)


/ nagy kép.. 
Látás és Atavizmus
Látás és Atavizmus Workshop DVD-ROM

 
A Pécsett rendezett tavaszi workshopon felmerült az események kiadvány formában történő publikációja, mint a rendezvény megvalósulásának dokumentációja. A (csatolt) DVD-ROM betekintést enged a helyszínen rögzített mintegy 20 órányi videóba, a meghívott előadások anyagaiba, a résztvevők munkáiba, mindezt egy különleges képi rendszerben ábrázolva, melynek lényege a formák színekkel való kitöltése. A hyperlinkek által közvetített információs rendszerek létrehozására kialakított szoftveres környezettel, amely lehetővé teszi a hivatkozások egyszerű és gyors összekapcsolását, jelentősen sikerült csökkenteni a szerkesztésre fordítandó időt, miáltal a DVD vizuális logikájára nagyobb hangsúly helyeződött. A látással kapcsolatos metaforák összegyűjtésén alapuló workshop tanulságait a DVD a metamorfozis, a láthatatlan átalakulás fogalmával egészíti ki. A metamorfozis, amely egyszerre feltételezi a változást és az állandóságot, a folyamat-műfajok egyik állandó motívuma. Formailag analóg a befogadás mechanizmusával, funkcionális alkalmazása pedig ujabb összetett megismerési folyamatokat indukálhat. A metamorfozis fogalma absztrakt jellege ellenére nem elsősorban elméleti folyamatok leírásán alapul. Az élettani jelenségekben megfigyelhető változások bizonyos fajtái, ahol az állapotok között minőségi különbség észlelhető, vagyis a növekedést, helyváltoztatást, stb. kivéve pl. a halmazállapot-változások, morfológiai átalakulások is ide tartoznak. A DVD-t alakító design-koncepció is ebben az értelmezési tartományban mozog, illetve vet fel kérdéseket. A kereszhivatkozások táblázatban való, egyszerűsített összekapcsolása révén felépített DVD végső soron a sejtautomaták jegyeit hordozza.

http://www.c3.hu/~rlangh/pecsworkshop/latas.htm

http://latasesatavizmus.blogspot.com/2010/05/latas-es-atavizmus-trans-spectacularis.html

 


 
Régészeti feltárások Budapest területén
(állandó kiállítás, multimédiás alkalmazás,Budapesti Történeti Múzeum)
 

/ nagy kép..