Magyar / English
 
 
Langh Róbert - Szalay Miklós
 
 
Kultúra Kettőssége Kalendárium
(CD-ROM)
2001

A kalendáriumok - az úgynevezett Csízió, és a többi, kevésbé tárgyszerű, vagy közvetlenül szórakoztató kiadványok - fél évezredes történetük során kettős késztetésből jelentek meg. Egyrészt a változatlanság, a tradíciók megőrzése volt a szerkesztők célja, felelossége, másrészt pedig a változó világ visszatükrözése, amely nélkül a műfaj hitelét vesztette volna. E két motívum arányeltolódása vezetett a kalendáriumok újkori szerepvesztéséhez, és az így szétnyíló "kultúr-ollónak" köszönhető a publicisztika mai változatossága.
A CD-rom azt a hagyományos formát frissíti fel, amely félúton a szórakoztató irodalom és a tájékoztatás közt a hosszabb távú emlékezetet célozza meg, s amelyet a modern újságírás nem képvisel eléggé. Az összeállítás elsősorban az ezredforduló kordokumentuma, másodsorban pedig a kalendárium műfaj jellemző vonásainak meghonosítása a digitális kultúrában.

 


Hasonlóan az eredetihez, a CD-rom is organikus szemléletet tükröz, kirajzolódik belőle egy olyan új világkép, amelynek egyik alapja az információs társadalom szülte új életformák, a másik pedig az azokat lehetové tevő mezőgazdaság. A városi lét feltehetően hamarosan elveszti vonzerejét, a városi lakosság vidékre költözik. A kapcsolattartást jelentő mozgások nagyrészt az Internetre hárulnak. Ez harmónikusabb életet jelent a városi, kiüresedett életmódnál. Nagyobb szerepe lesz benne környezetünknek és a vele kapcsolatos tudásnak. A földszagú, emberszabású szemlélet ütközik itt a fejlődés, a technika idealizált eszmekörével, ennek metaforáiból képezzük a CD-rom formáját.
A forgatókönyv alapján kiderül és a műfajból adódik, hogy a néző személyes kapcsolatba kerül a művel. Ez a kölcsönösség pedig meghatározza a szerzők álláspontját. Egyirányú kijelentések helyett inkább a kapcsolat felvételének, megtartásának eszközei játszanak szerepet. Ez azonban inkább alkotói intuíciókból, és nem általános kommunikácios technikákkal történik, a művek hiteles alkotói megoldásokat, stílusjegyeket hordoznak. A hagyományhűség jegyében át kell gondolnunk, mit tehetünk hozzá az Információs Társadalom eszméjéhez, az Internet gazdasági érdekekkel átszott, de személyes közlések által életben tartott komplexumához. Szerkesztői munkánk során nem reprodukáljuk, hanem újraértelmezzük a Kalendáriumot, vagyis megkeressük azt a mozzanatot, ami akár a régi tartalom nélkül is a folyamatosság, a kötődés élményét kinálja fel. A szerkezet napokra bontva olvasható, az aznapra szánt cikkekből kitűnik a történelmi évfordulók, érdekességek, tág értelemben vett aktualitások sora, ezt követően művészeti, irodalmi és szórakoztató töredékek láthatók, misztikus vagy éppen babonás következtetések, jóslások, hiedelmek modern változatai, a vidéki kultúra tükrében bemutatott események, az információs társadalom szülte képzetek, melyek rejtve maradnak a napi hírek hátterében, valamint a tömegkultúra által termelt végletek, melyek túlmutatnak saját banalitásukon, ápolva a műfaj hagyományait. A vidéki szellemi áramlatoknak megfelelően budapesti alternatív jelenségek, melyek távol állnak a mesterségesen keltett szenzációktól. A napi politikai hírek természetesen kimaradnak az összeállításból, a kiadvány nem politizál, és tárgyszerű gondolkodásával senki nézeteit nem sérti. A multimedia eszközei, az interaktív lehetőségek kiemelik mindezt a hagyományos kiadványok sorából, a játékosan kialakított környezet magán viseli a szerkesztők személyiségét. A címnek megfelelően ez a kalendárium játszik az idővel: a meghatározott tárgyévben, 2001-ben a CD-rom programszeruen, napi bontásban muködik, ami azt jelenti, hogy csak az aznapi témákat érhetjük el (így - akár egy tévésorozat - rendszerességet föltételez a nézőtől), majd 2002-tôl a CD megnyílik, és ide-oda lapozhatunk benne. Ha a néző mégis azonnal kíváncsi az egészre, használhatja a titkos kulcsszót. Ez a rétegzettség olyan többletet jelent, ami a régi kalendáriumoktól sem lett volna idegen.
 
/ beszélgetés az alkotókkal a Balkonban
/ Szalay Miklós