Magyar / English
 
 
Budapest20
multimédiás kiállítás a Budapesti Történeti MúzeumbanAtmoszféra, aura, akusztika - a zeneiség és az akusztikus atmoszféra tudatos alakítása az elektronikus környezetben olyan érzékekre is hat, amelyek a primer befogadás során talán nem meghatározóak. A tudat által háttérbe szorított élettani reakciók, amelyek a virtuális, szimulált és elektromossággal átitatott térben jelentkeznének, talán csak az esemény után fejtik ki hatásukat, különféle benyomások formájában. A tájékozódás szempontjaira épülő akusztikus környezet kialakítása, rejtett és látható, aktív és passzív elemekből álló architektúra tudatos alkalmazása nem megszokott jelenség a multimediás tartalmú kiállításokon.Az ebben rejlő lehetőségek újra felfedezésének egyik állomása lehet a Várban rendezett reprezentatív várostörténeti bemutató.
A multimedia egyik kevésbé elterjedt felhasználási területeként írhatjuk le a nagyközönség számára összeállított dokumentumokból épülő, nyilvánosan megtekinthető, tematikus kiállításokat. A magas szintű technikai megoldások és egyéb műfaji elemek polifonikus találkozása meglepően hatott a múzeum hagyományos közegében, amelynek profilját alapvetően az állandó kiállítások képezik.

 


A rendszerváltás óta eltelt két évtized azonban jó alkalmat adott a város történetének felelevenítésére,
hiszen ez az időszak nem telt események nélkül. A technológiai és informatikai forradalom kísérte demokratikus átrendeződés jelentőségteljes emlékezetet alkotott a média jóvoltából. Ennek jelentőségét multimédiás szemüvegen keresztül értékelve sokféle következtetésre juthatunk, számomra legfontosabb talán magának a multimediának a szerepe a tényeknek, mint olyannak a szemléletében. Az ebből fakadó technikai tanulságoktól eltekintve beszámolhatunk a kompjuter-technológia kiállítási alkalmazásának egyfajta elitizálódásáról, amely a virtualizáció költség-hatékonyságát és a CGI (computer generated imagery) elterjedtségét nézve éppen a várhatóval ellentétes tendenciát mutat.
A kiállítás létrejöttében meghatározó szemléletet képviselt az a főépítészi és kurátori szándék, amely nyitva hagyta a kompjuterrel megoldható feladatok kérdését, majd fokozatosan szabad kezet és társ-alkotói szerepet adott, befogadva a javasolt elemeket, valamint a kiállításba integrált kompjuteres installáció-rendszeremet, amely a kiállítás fő motívumaként szerepelt. A kiállítás törzsanyagának bemutatására készített egyedi szoftver tervezése során szinte minden felmerülő problémára újszerű megoldást sikerült találni, ami a munka dinamikáját rendkívül kedvezően befolyásolta.
 
Látás és Atavizmus
transz-spectakuláris workshop, Pécshttp://www.c3.hu/~rlangh/pecsworkshop/latas.htm

http://latasesatavizmus.blogspot.com/2010/05/latas-es-atavizmus-trans-spectacularis.html

 
restaurált montázs-gép
Veszprémi Digitális Művészeti Fesztivál
 


Az eszköz használatához szükséges a képi és fogalmi gondolkodásmód összehangolása. A folyamatos működés feltétele egy olyan tudatállapot, amely lehetővé teszi az asszociatív gondolkodás inverzét, vagyis a kapcsolatok megteremtését a kapcsolat bontása követi, amely egyben egy uj kapcsolat felállítása is. Egyszerűbben fogalmazva az interneten a keresett kulcsszóhoz bizonyos képek tartoznak, amelyek módosítják a fogalommal kapcsolatos képzeteinket, és saját prekoncepciónk meghaladására, uj fogalom alkotására késztetnek. Cél: az eszköz mozgásban tartása, vagyis a fogalmak valamennyire konzekvens szintetizálása. Amennyiben ez nem valósul meg, a műtárgy értelmetlenné válik. Ennek valószínű okával szemben, amely az agy bizonyos tehetetlensége a két félteke közötti átvitel irányának üzemmód-váltását illetően, a műtárgy szintén tehetetlen.
Az installáció ezúttal egy szűkös térben kapott helyet, amelynek történelmi aurája új értelmezési rétegként hatott, az érvényesülés kritériumait helyezve az eddigi önálló megjelenés elébe. Az arányok megváltozása némi klausztrofóbiát és kafkai szürrealizmust kölcsönzött a műnek.