Fodor István:

Az elõadás írásvetítõvel történt, így az elmondott és a kivetített információkat harmonikus anyaggá – a rendelkezésre álló idõ korlátai miatt – nem lehetett rendezni. Ezért az alábbiakban az elõadás tömörített tartalma található.

Minden évben a Wold Economic Forum végez egy felmérést 45-50 ország bevonásával, ami alapján a versenyképesség szempontjából az országokat rangsorba állítja. 1995-ben Magyarország a 46-ik, 1996-ban a 39-ik a nemzetek listáján. Ebbõl két üzenet olvasható ki: értékelhetõ a fejlõdés, de olyan országok sora elõzi meg Magyarországot, amelyeknél kívánatos lenne minél elõbb jobb pozíciót elérni.
A versenyképesség a legfontosabb paramétere a világban lejátszódó globalizáció folyamatának. Magyarország jövõje elsõsorban e képességének fejlõdésén és a világban végbemenõ folyamatok adta lehetõségeken múlik. Melyek ezek a folyamatok?
15 évvel ezelõtt a világ fele gazdaságilag, kereskedelmileg el volt zárva egymástól. Ma már csak néhány országról mondható ez el. Ez a hatalmas nyitás indította el a globalizációt, és számtalan területen soha nem tervezett változásokat hozott. Ebben az átalakuló világban a három pólus (USA, Ázsia, Európa) különbözõ helyzetben van.
Amerika vezetõ pozíciója vitathatatlan (privatizáltsága, szabályozás, technológia, költséghatékonyság stb.).
Ázsia dinamizmusával nagy lendülettel fejlõdött az elmúlt években, talán ennek is tudható be jelenlegi gazdasági válsága. Országai között nagy a különbség, illetve a válság hatása is eltérõ, de versenyképességével továbbra is számolni kell. Ez fogja kihozni a válságból.
Európa küszködik. A gazdasági jellemzõk legtöbbje alapján hosszú idõ kell ahhoz, hogy Európa versenyképessége utolérje a másik két kontinensét. Az elmúlt tíz évben a versenyképesség egyik legfontosabb elemét adó bérköltségek – az Európa GDP-jének zömét adó országokban – a többszörösére nõttek és ma több, mint kétszerese például az amerikai átlag bérköltségeknek. A tíz százalék fölötti munkanélküliség, az egyes nyugat-európai országok konzervatív szemlélete nehezíti a versenyképesség gyors növelését. 1997 során az Európai Unió érezhetõen intézkedések sorát kezdte el e fejlõdés érdekében. Nyugat-Európa számára az egyedüli út versenyképességének nagyon gyors növelése annak érdekében, hogy a globalizációt széles gazdasági sávban túlélje. Ez egyben lehetõséget jelent olyan országoknak mint Magyarország. Az integrációs folyamatokkal párhuzamosan különbözõ technológiai szinteken a lényegesen alacsonyabb költségek miatt komoly lehetõsége van a magyar gazdaságnak.
A bérköltségeken kívül a versenyképességnek további elemei a hatékonyság, az innováció és az oktatás. Mindhárom tétellel külön lehetne hosszan foglalkozni, de aktualitása miatt leginkább az oktatás az, amely területen sürgõs teendõk vannak. Oktatásunk jelenlegi színvonala még alapot ad optimizmusra az elõzõekben említett európai termelési integráció területén, de ez a jövõben már nem elég. Nem elég megóvni ezt a színvonalat, hanem fejleszteni is szükséges. Ugyanakkor félõ, hogy a jelenlegi intézkedések egy része már a szinten tartást sem teszi lehetõvé.
A magyar ipar fejlõdése és jövõképe szempontjából igen fontos az a lehetõség, amelyet elsõsorban Európa és bizonyos értelemben a világ más területei kínálnak föl. Nem szabad elfelejteni, hogy egy olyan polarizálódottságban, ahol az USA, Japán, Európa 370 millió jólfizetett, fix egzisztenciával rendelkezõ polgárával szemben Közép-Kelet-Európában, Ázsiában 1.300 millió hasonlóan képzett, bizonytalan egzisztenciájú, tettre kész polgár áll szemben.
Hozzáadott érték szempontjából három kategóriába sorolható a hazai ipar: összeszerelõ és feldolgozó, beszállító és fejlett technológiájú ipar. A legalacsonyabb technológiai szintû feldolgozó, összeszerelõ ipar növekedésének legfontosabb feltétele a versenyképessége. Ez öntörvényû piaci viszonyok között fejlõdhet. Természetesen szerepe a foglalkoztatás politikában fontos, de protekcionista elemekkel legfeljebb ipartelepítési programban támogatandó.
Fontos a kisvállalatokra épülõ beszállítói ipar fejlesztése, fejlõdése, amihez elsõsorban az innovatív gondolkodás serkentése és a kezdõ vállalkozások elsõ idõszakra vonatkozó pénzügyi támogatása szükséges.
A legfontosabb a fejlett technológiai ipar minél nagyobb volumenû és mélységû hazai megtelepedése. A fejlett technológiai ipar jelenléte a high-tech kultúra terjedésén, az alkalmazott kutatás-fejlesztés növelésén, a technológiai fejlõdésben való részvétele növekedésén túl hatással van a beszállítói ipar növekedésére is. A fejlett technológiájú ipar magyarországi terjeszkedéséhez nagyon sok különbözõ szintû intézkedésre és döntésre van szükség, amelyben a mindenkori kormányzatnak és a különbözõ szakmai szervezeteknek van elsõsorban szerepük. Ezek az intézkedések sürgõsek annak érdekében, hogy az ország felzárkózása Európa versenyképességének növelése jegyében egy partneri viszonyhoz vezessen.

Dr. Takó Éva elõadása