Köszöntő

     A szőlőkultúrájáról, boráról ismert kisvárosunk szeretettel köszönti vendégeit a Móri Bornapok és a II. Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál alkalmából!

     Az emberi kultúra feltárt emlékei az újkőkorig vezetnek vissza Móron. A Móri-árok, mint a népek egyik országútja, korán szert tett fontosságára.

     A település keletkezését 1030 körülire teszik akutatók. Mór már a középkor utolsó századaiban is jelentős helység volt, de fejlődését visszavetette a török hódoltság. A XVII. és XVIII. században,elsősorban sajátos szőlő- és kertkultúrájának köszönhetően jelentős kereskedelmi központtá vált,és 1758-ban mezővárosi rangot kapott.

     Fejlődését sem a dühöngő pestisjárvány, sem a földrengések sorozata nem tudta megállítani.

Ebben az időben épültek a város arculatát még napjainkban is meghatározó barokk kastélyai (Lamberg, Luzsénszky), és az "Ezerjó hazájá"-nak jellegzetessége, a pincesor is. Az 1848-as szabadságharc utáni visszaesést követő kapitalizálódási folyamatban kiélezett társadalmi küzdelmek színtere a község. Ugrásszerű változást Mór életében a XX. század hozott. Az eltelt évek ismét bizonyították: ez a település a legnehezebb idők után is képes talpra állni.

     A gazdasági átalakulás magával hozta a lakosság számának növekedését, és megváltoztatta a nagyközség arculatát is. A meggyorsult urbanizációs folyamatra jellemző volt, hogy magyarok és német nemzetiségiek összefogva a hajdani telepesek hangyaszorgalmával vetekedve gyarapították településüket, s tudatosan készültek arra a napra, amelyen - Magyarországon századikként - 1984. január 1-jén Mórt várossá avatták.

     1992-ben Mór testvérvárosi szerződést kötött az Észak-Rajna-Westfália-i Freudenberggel, amellyel évek óta szorosan együttműködik. Az utóbbi években Mór már nem csak boráról, hanem fúvószenéjéről is híres. A fúvószenének közösségteremtő ereje van: áthatja minden hallgatóját, örömet ébreszt, kultúránk kincseinek szeretetére és ápolására inspirál.

     E cél érdekében rendezzük meg a II. Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivált.

     Kívánjuk, hogy e három nap a múlt hagyományait, meglévő értékeinket s a jelen munkáját bemutató programjai minden résztvevő számára hasznos ismereteket, kellemes élményeket nyújtsanak!

     Móri Bornapok Rendezőbizottsága


Német nyelvű oldal | A bornapok programja | Fő oldal