PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK

TÖRTÉNET-ÉS KULTÚRBÖLCSELETI AL-MANAH

1999/4.

 

 

 

FŐSZERKESZTŐ

Kalmár Zoltán

 

FELELŐS SZERKESZTŐ

Garaczi Imre

 

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

Bécsy Tamás

Fabiny Tibor

Fekete László

Kiss Endre

Simon Ferenc

Szilágyi István

Paul Michael Lützeler (St. Louis)

Szergej Horuzsij (Moszkva)

 

SZERKESZTŐSÉG

Veszprémi Egyetem

Társadalomtudományi Tanszék

8200. Veszprém

Egyetem u. 10.

Tel: (88)423-852

TARTALOM

 

A KULTÚRA LIGETE

Weiss János: A mítosz mint ethosz

Hans Jonas: Gnózis, egzisztencializmus és nihilizmus

Peter Sloterdijk: A cinikus ész

Ljubova Moreva: Gondolatok a történelem poétikájáról és a vég retorikájáról

AZ OROSZ SZELLEMI RENESZÁNSZ

Nyikolaj A. Bergyajev: Hetedik levél

T. A. Alekszejeva: A demokrácia mint eszme és mint folyamat

DIOTÍMA VISSZATEKINT

Reiner Ruffing: Heller elmélete a filozófiai diskurzusban

ELFELEJTETT REFLEXIÓK

Halasy-Nagy József: A filozófus

Kornis Gyula: A filozófia korszerű problémái