PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK 49

TÖRTÉNET-ÉS KULTÚRBÖLCSELETI AL-MANAH

2007/1.TARTALOM


A metafora Boccacciotól Calvinoig

Antonio Donato Sciacovelli: Erudíció és irónia a boccacciói névadásban

Tombi Beáta: Obszcén metaforák a középkori itáliai költészetben

Vígh Éva: Fiziognomikus metaforák az olasz barokk költészetében

Madarász Klára: A pestis tükre

Lukácsi Margit: Képi narráció mint metafora az irodalmi szövegekben

Metaforák a metafizika körül

Garaczi Imre: Ikonológia és jelentés kapcsolata a “Kunstwollen” fogalmában

Horváth Zoltán: Az analógia alkalmazásai Kantnál

Sümegi István: Metafora és metafizika

Kiss Endre: A metafora heurisztikájához

Tudomány és tudattalan

Zemplén Gábor: A tudománytanulmányok retorikai fordulata

Máté Zsuzsanna: A “nem konvencionális” költői metaforák oszcilláló esztétikai hatásmechanizmusáról

Harmati Gergely: “A tudattalan metaforikus nyelve: Freud álomelmélete a metapszichológiai írások fényében”