PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK

TÖRTÉNET-ÉS KULTÚRBÖLCSELETI AL-MANAH

2006/4.TARTALOM


José Ortega y Gasset

Csejtei Dezső – Juhász Anikó: Ortega y Gasset Elmélkedések a Don Quijotérólcímű művének hermeneutikai dimenziója

Gerse Mária: Gondolatok a regényről: Baroja – Ortega

Kalmár Zoltán: Ortega versengéselmélete

Kutasy Mercédesz: Kívül vagy belül: Velázquez mint keret

Scholz László: “A legalázatosabb munka”: Ortega a fordításról

Szilágyi István: Ortega, az európaiság és a modernitás filozófusa

Logosz és lábjegyzet

Rudolf Pannwitz: Szókratész

Arthur és Cynthia Koestler: Örökös jövevény I.

Czakó István: A szellem fogalma Karl Rahner metafizikai antropológiájában

Michele Sità: Bertrand Russell és a boldogság elnyerése

Tájékozódás

Garaczi Imre: Időlét és halálpillanat

Rathmann János: Az élő, az evilági Nietzsche