PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK

TÖRTÉNET-ÉS KULTÚRBÖLCSELETI AL-MANAH

2006/3.TARTALOM


leibniz – új tükörben

Moldvay Tamás: Az elme karteziánus reformjának berekesztése Leibniznél

Boros Gábor: “[…] maga az értelem, vagyis az, aki ért.”

Horváth Zoltán: Leibniz vitái, avagy az utólag megállapított harmónia

Végh László: A lehetséges világok legjobbika

Schmal Dániel: “Szerencsés vétek”

Alexandra Lewendoski: Voltaire és a “matière qui pense”

Boda Mihály: Az azonosság egy jellemzője: a Leibniz-elv

Logosz és lábjegyzet

Garaczi Imre: A pénz filozófiája az érdekek és a szenvedélyek tükrében

Szemes Péter: A viszonyteremtés lehetőségei a drámában

Nicolai Hartmann: Etika