PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK

TÖRTÉNET-ÉS KULTÚRBÖLCSELETI AL-MANAH

2006/1.TARTALOM


Leírás, jelentés, denotáció

Fehér M. István: Russell és a filozófiatörténet

Garaczi Imre: A filozófia története és a történelem filozófiája

Rónai András: Russell és a hétköznapi nyelv filozófiája

Nagy József: Russell a hatalom és az egyén viszonyáról

Kiss Endre: A filozófia rejtett Bábele

Márton Miklós: Az “ez” és a közvetlen megismerés. Az internalista Russell és az externalista Hegel vitája

Cserne Katalin: Wittgenstein Russell-kritikája

Alberti Gábor: Egy “reális” interpretációs rendszer filozófiai tanulságai

Mester Béla: Böhm Károly a haszonelvűségről

Danielle Macbeth: Logikai analízis, redukció és filozófiai megértés

Barbara Merker: Analitikus filozófia és fenomenológia