PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK

TÖRTÉNET-ÉS KULTÚRBÖLCSELETI AL-MANAH

2005/4.TARTALOM


A romantika esztétikája

August Wilhelm Schlegel: A poézis

Weiss János: Megnyitó

Weiss János: A poézis magyarázatai és a művészetkritika lehetősége

Bacsó Béla: Tematikus széljegyzetek A. W. Schlegel A poézis című írásához

Bartha Judit: A progresszív transzcendentálpoézis ideája Kierkegaard Schlegel-kritikájában

Gurka Dezső: A természet és a poézis fogalmának közös vonásai Schelling jénai korszakában

Hammer Erika: Sötétség – poézis – metafora

Horváth Péter: Romantikus poézis és új mitológia

Hrubi Attila: Gondolatok a poézisről, érzelemről, romantikáról
és a befogadás teremtő terei

Kruzslicz Anita: Az “emberiség géniusza”

Zsávolya Zoltán: Kritika, “irodalmi esztétika”, művészetbölcselet


Kortárs bolgár filozófia

Anna Beskova – Todor Polimenov – Jevgenyij Latinov: A szükségszerűség logikai szempontból

Dejan Dejanov: A kijózanítás varázsa

Dimitar Denkov: Az ego co-agitatiója a világképben

Vladimir Gradev: Confessio philosophi

Sztilián Jotov: Kanttal a frontra

Georgi Kapriev: A bolondság születése az ész diadalából

Christo Todorov: Kölcsönhatások


Logosz és lábjegyzet

Balogh Brigitta: A legfőbb jó a világban

Kiss Endre: Alvajárás és érvényesség

Máté Zsuzsanna: “Mit szabad remélnie Ádámnak?”

Parragh Szabolcs: Kant és Putnam, Putnam és Kant

Pete Krisztián: Objektivitás és igazság – Kant és Davidson

Toronyai Gábor: Regresszív extázisban végbemenő kommunikatív normalizáció