PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK

TÖRTÉNET-ÉS KULTÚRBÖLCSELETI AL-MANAH

2005/2.TARTALOM


Logosz és lábjegyzet

Losoncz Alpár: Kritika az élet távlatában

Loboczky János: A kanti szép-fogalom gadameri perspektívából

Vásárhelyi Szabó László: In memoriam Montaigne II.

Jurate Cerneviciute: A litván nemzeti kultúra átalakulása

A külső és a belső kép

Bódizs Róbert: álomképek és agyműködés: percepció vagy koncepció?

Győrffy Gabriella: Szó- és képviszonyok Gulácsy Lajos prózájában

Hárdi István: Képi kifejezés és a tudattalan

Kollár József: „én állok minden fülke-fényben”

Szabadi Judit: Gulácsy Lajos önarcképei: maszk és szerepjátszás

Szabó Júlia: Realitás, álom, látomás a háborúról

Tarjányi Eszter: Az érzékelés mesterségesen felnagyított kultusza és poétikája