PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK

TÖRTÉNET-ÉS KULTÚRBÖLCSELETI AL-MANAH

2005/1.TARTALOM


Logosz és lábjegyzet

Fehér M. István: Szóbeliség, írásbeliség, hagyomány

Kiss Endre: Az iskola és az univerzális filozófia között

Vásárhelyi Szabó László: In memoriam Montaigne I.

Műhely

Gyenge Zotán: Kierkegaard élete és filozófiája (tézisek)

Heller Ágnes: Opponensi vélemény

Weiss János: Opponensi vélemény

Sziklai László: Opponensi vélemény

Gyenge Zotán: Válasz az opponensi véleményekre

Filozófiai doktori iskolák – Pécs
Kant 200

Boros János: Kantba botlani – a kortárs angolszász filozófiában

András Ferenc: A metafizikától a metafilozófiáig

Danka István: Hogyan lehetségesek analitikus a priori ítéletek?

Kocsis László: Kant és Frege: intuíció, konstrukció és a matematika objektivitása

Pápay György: A jóindulat mint morális elv: Kant, Rorty, Davidson

Szolcsányi Tibor: Reprezentáció és információ: a határok és a határsértések tudománya