PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK

TÖRTÉNET-ÉS KULTÚRBÖLCSELETI AL-MANAH

2004/4.TARTALOM


THEO-LOGIA

Czakó István: A természetes teológia destrukciója Schleiermacher korai vallásértelmezésében

Emanuele Severino: "Isten halálának" jelentősége

LOGOSZ ÉS LÁBJEGYZET

Garaczi Imre: Barangolás a szabadság ösvényein

Sárkány Péter: Filozófiai praxis dióhéjban

Joó Mária: A Nő mint Igazság Nietzschénél

Perecz László: A fölfedezett reneszánsz

A KULTÚRA LIGETE

Marina Szaveljeva: Az alkotó tehetség paradox lényege

Irina Gorina: A szépség teremtő lényege és szerepe a társadalmi kozmoszban

Nicola Abbagnano: A technika paradoxona

Nagy Edit: Kizökkent a tér is?

MŰHELY

Üljünk le a földre! Interjú Ljubava Morevával