PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK

TÖRTÉNET-ÉS KULTÚRBÖLCSELETI AL-MANAH

2004/3.TARTALOM


A KULTÚRA LIGETET

Juhász Anikó: Szerelemképek. Női és férfi látószögek

Irina Gorina: A kultúra Napja

Irina Gorina: Kalijuga

LOGOSZ ÉS LÁBJEGYZET

Dieter Henrich: Az idealizmus bemutatása

Kárpáti Gábor: Az inkognitó fogalmáról, állandó tekintettel Kierkegaard-ra

SEMMI

Tanabe Hajime: Metanoetika és metanoézis

Nishida Kitarō: A semmi helyének logikája és a vallásos világnézet

Abe Masao: Zen, buddhizmus és nyugati gondolkodás

Nishitani Keiji: A nihilizmus felülmúlása