PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK

TÖRTÉNET-ÉS KULTÚRBÖLCSELETI AL-MANAH

2004/2.TARTALOM


A KULTÚRA LIGETE

Csejtei Dezső: Érvelés és argumentáció Francisco de Vitoria Az indiánokról szóló relectiójában

Kormos József: “Nincs is más, ami az ember számára annyira természetes és könnyű, mint a beszéd művészete“

Máté Zsuzsanna: Az ‘analogikusságra építő tagadás’ luciferi érveléséről

FENOMENOLÓGIA

Losoncz Alpár: Beszéd, érdek és hatalom a fenomenológia fényében

Schwendtner Tibor: A nyelv csábítása – A történelmi meditációk helye a késői Husserl fenomenológiájában

Toronyai Gábor: Az interkulturalitás fenomenológiájának alapjai Edmund Husserl késői gondolkodásában

Takács Ádám: Argumentáció és interszubjektivitás Husserlnél

Ullmann Tamás: Kifejezés, nyelv és retorika Lévinasnál

KÉP, RETORIKA, TÖRTÉNELEM

Kibédi Varga Áron: A történetkép retorikája a francia klasszicizmus idején

Wessely Anna: A címlapkép. Elméleti fejtegetés és képi retorika

Garaczi Imre: Idő és képtudat

Kiss Endre: Szemantika és tipológia a filozófiában