PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK

TÖRTÉNET-ÉS KULTÚRBÖLCSELETI AL-MANAH

2004/1.TARTALOM


LOGOSZ ÉS LÁBJEGYZET

Klaus Vieweg: A romantikus irónia mint esztétikai szkepszis

Theodor W. Adorno: Megjegyzések a filozófiai gondolkodásról

HEIDEGGER

Otto Pöggeler: Heidegger és a politikai filozófia

Michael Benedikt: Heidegger és a szociálfilozófia

Péter Sárkány: Phänomenologische Hermeneutik – Hermeneutische Phänomenologie

Endre Kiss: Metaphysik oder Existenz

MŰHELY

Csejtei Dezső: Az egzisztencia tükre (tézisek)

Heller Ágnes: Opponensi vélemény

Vajda Mihály: Opponensi vélemény

Weiss János: Opponensi vélemény

Csejtei Dezső: Válasz az opponensi véleményekre

TÁJÉKOZÓDÁS

Bohár András: A halálról másképpen