PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK

TÖRTÉNET-ÉS KULTÚRBÖLCSELETI AL-MANAH

2003/4.TARTALOM


Vágy, szubjektum, lélek

Heller Ágnes: Vágy vagy a személyiség – a magam-technikája

Takács Ádám: Szubjektum és szubjektivizáció: Foucault egzisztenciális modelljei

Kicsák Lóránt: „Archeológia és genealógia” és a történelem

Sutyák Tibor: „A lélek a test börtöne” – Foucault lélekfelfogása

Nyelv, szerző, igazság

Popovics Zoltán: „Nyelv a végtelenhez” – Foucault és Blanchot

Bors Noémi: Foucault és a szerzőiség az „inter”-ek korában

Darabos Enikő: Aszketikus filozófi a mint az arc nélküli igazság „próbája”

Diskurzus, antropológia, szervezet

Kiss Endre: A differencia-logika filozófiai változataihoz

Primecz Henriett: Foucault hatása a szervezeti kutatásokra

Garaczi Imre: Diskurzus és retorika Homérosztól Foucault-ig

Salah Leila: A foucault-i gondolkodás lehetőségei a kulturális antropológiai narratíva változásában

Szabó Tibor: Michel Foucault filozófiai antropológiája

Frida Balázs: A határsértés bóddhiszattvája

Foucault és…

Berkovits Balázs: Foucault és Goffman – a humán tudományok működése

Bohár András: A diskurzuson kívül és belül

Dékány András: Adalékok a Sartre-Foucault vitához

Kardos Gábor: De omnibus cogitandum