PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK

TÖRTÉNET-ÉS KULTÚRBÖLCSELETI AL-MANAH

2003/3.TARTALOM


KERESD A NOT!

Juhász Anikó: Lou Andreas-Salomé noképének és nárcizmus-elméletének néhány vetülete

Joó Mária: Simone de Beauvoir filozófiája és A második nem

LOGOSZ ÉS LÁBJEGYZET

Liubava Moreva: A filozófiai gondolkodás intellektuális ütközőpontjai

Boros Gábor: Descartes, Molière, Heidegger - a szeretet mechanikai paradigmája

A KULTÚRA LIGETE

George Pattison: Kierkegaard: esztétika és "az esztétikai"

Klaus Vieweg: A komikum és a humor mint irodalmi-poetikus szkepszis - Hegel és Laurence Sterne