PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK

TÖRTÉNET-ÉS KULTÚRBÖLCSELETI AL-MANAH

2003/2.TARTALOM


LOGOSZ ÉS LÁBJEGYZET

Weiss János: Négy kép Adorno életéből

Theodor W. Adorno: A bensőségeség szerkezete

Theodor W. Adorno: Későkapitalizmus vagy ipari társadalom?

Manfred Gangl - Gérard Raulet: Túl az instrumentális észen

Axel Honneth: Filozófia: mi végre? Górcső alatt a 20. század válaszai

Theodor W. Adorno: Mi végre még a filozófia?

A KULTÚRA LIGETE

George Pattison: Ha Kierkegaard-nak igaza van az olvasással kapcsolatban, miért olvas Kierkegaard?

James Crawford: Háborúban a sokszínűséggel

TÁJÉKOZÓDÁS

Gyenge Zoltán: Bevezetés a vulgológiába