PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK

TÖRTÉNET-ÉS KULTÚRBÖLCSELETI AL-MANAH

2003/1.TARTALOM


A KULTÚRA LIGETE

Csejtei Dezső – Juhász Anikó: A másik ember és a ius gentium Francisco de Vitoria: "Az indiánokról" című előadása alapján

Louis Lavelle: Az idő értéke és iránya

Carl Gustav Jung: Pszichológia és költészet

Szemes Péter: A tragédia ontológiai lényege

LOGOSZ ÉS LÁBJEGYZET

Pataky Ildikó: Különvélemény

TÁJÉKOZÓDÁS

Tóth Kálmán: Freudról és a pszichoanalízisről - módjával