PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK

TÖRTÉNET-ÉS KULTÚRBÖLCSELETI AL-MANAH

2002/4.TARTALOM


LOGOSZ ÉS LÁBJEGYZET

Popovics Zoltán: „Hemiplegia”

Alex Fryszman: Kierkegaard és Dosztojevszkij Bahtyin prizmáján át

Krémer Sándor: Schleiermacher dialektikájához

F. D. E. Schleiermacher: Dialektika


A KULTÚRA LIGETE

Kaposi Márton: Szemléletmódok és magatartásformák
elrejtő szerepe a XX. században

Bohár András: Az etikai horizontok szereplőiről:
a tudós/filozófus, a gondolkodó/költő,
a gyakorlati értelmező és a tisztességes személy

Szemes Péter: Rítus és tragédia


TÁJÉKOZÓDÁS

Meinhard Rauchensteiner:
A hatalom szimmetriája: Carl Schmitt franciául?

Kornelia Hauser: A szubjektum nélküli nemről
és a nem nélküli személyiségekről

Sabine Grosch: Revízió búcsú helyett

Gyenge Zoltán: Még egyszer az irónia fogalmáról

Czakó István: Élet és elmélet az egzisztencia évszázadában