PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK

TÖRTÉNET-ÉS KULTÚRBÖLCSELETI AL-MANAH

2002/1.TARTALOM


A KULTÚRA LIGETE

Tóth Kálmán: Freud pszichoanalízise mint nyitott diskurzus

Loboczky János: Az allegória W. Benjamin és Gadamer művészetfelfogásában

Guntram von Schenck: A Nyugat félelme az iszlámtól

LOGOSZ ÉS LÁBJEGYZET

Simon Ferenc: A hegeli kategória-probléma

Endre Kiss: Kritizistischer Positivismus und Nation

POSZTMODERN OROSZ TÜKÖRBEN

V. L. Inozemcev: Napjaink posztmodernizmusa

G. L. Tulcsinszkij: Ige és test a posztmodernben