PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK

TÖRTÉNET-ÉS KULTÚRBÖLCSELETI AL-MANAH

2001/2.TARTALOM


EGY - MÁS

Rákosi Marianna: A „másik”– Pedro Laín Entralgo

Pedro Laín Entralgo: A találkozás perszonális momentuma - válaszom a másiknak

Georges Nivat: A Gulág tanúi

A POLITIKA NYELVE - A NYELV POLITIKÁJA

I. A. Vaszilenko: A politikai idő a kultúrák határán

Robert Phillipson – Tove Skutnabb-Kangas: Az Ausztrál nyelvpolitika tapasztalataiból Európa számára leszűrhető tanulság