PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK

TÖRTÉNET-ÉS KULTÚRBÖLCSELETI AL-MANAH

2001/1.TARTALOM


A KULTÚRA LIGETE

Losoncz Alpár: Az európai filozófia és az "európai emberiség" - egy korszak vége

Weiss János: Wagner a személyiségetikában?

V. Szabó László: Disjecti membra

Kaposi Márton: Az egyén önkifejeződése és rejtőzködése a hagyományos társadalmakban

Szemes Péter: A tragédia genezise

LOGOSZ ÉS LÁBJEGYZET

Czakó István: Kierkegaard Feuerbach-recepciójának alapvonalai

Schmidt Péter: Szocio-Kibernetika II.

NYÍLVESSZŐ A VÉGTELENBE

Koestler Arthur: A dajkabéka esete

Makovecz Benjamin: Prae