PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK

TÖRTÉNET-ÉS KULTÚRBÖLCSELETI AL-MANAH

2000/3.

 

TARTALOM

 

 

A KULTÚRA LIGETE

Hermann Keyserling: Az újonnan létrejövő világ

Egmont Hiller: Humanizmus és technika

ISMÉTLÉS

Vajda Mihály: Filozófia mint elbeszélés. Emlékezet és ismétlés

Gyenge Zoltán: A személytelen személyesség

Soós Anita: A narráció mint a csábítás eszköze S. Kierkegaard Ismétlés című művében

S. Kierkegaard: Egy még élő ember papírjaiból

DIOTÍMA VISSZATEKINT

Reiner Ruffing: A filozófiai elmélet

ELFELEJTETT REFLEXIÓK

Korek Valéria: Problematikai és tartalmi átalakulások az újabb történetfilozófiában (1883-1927) II.

Alexander Bernát: Az egyéniség a filozófiában

LOGOSZ ÉS LÁBJEGYZET

Vecsey Zoltán: Tágasság és határ - a szubjektív perspektíva

Dieter Henrich: A metafizika esélyei