VISSZA FŐOLDAL FEL KÖVETKEZŐ

BESZÁMOLÓ 2008.

FŐOLDAL

Imrei Polgárőr Csoport

A Budapesti és Agglomerációs Polgárőr szervezetek Szövetségének

társult tagja

BESZÁMOLÓ

2008.

 

Az Imrei Polgárőr Csoport létszáma 2008-ban 24-29 fő között volt. Az elmúlt évben 4 fő kezdte meg próbaidős szolgálatát a csoportnál. December 31 –én a létszám 22fő + 2 fő próbaidős.

A szolgálatokat Pestszentimrén és az Alacskai lakótelepen teljesítjük, minden napos rendszerességgel, a késő esti óráktól hajnalig. A szolgálatokat elsősorban a kuratórium által biztosított gépkocsival, decembertől a támogatóink által biztosított összegből vásárolt Suzuki Ignis gépkocsival látjuk el. Szükség esetén, főleg nagyobb létszámú közös akciókban saját tulajdonú gépkocsikkal is részt veszünk.

Tagjaink átlagosan havonta három-négy-öt szolgálatot teljesítenek. A legtöbbet teljesítők 40-50, sőt ketten 62 napon vállaltak éjszakai járőrszolgálatot. Egy tagunk különöse kiemelkedő teljesítménye 76 szolgálat! Az év során átlag egy hónapban 58.1 szolgálatunk volt (egy fő egy szolgálat). Az éves szolgálatok száma 698. Ha ezt átlagos 5 órával számoljuk ekkor ez 3490 óra, de ennél is több volt, mert például a rendőrséggel közös akciók, az egész napos szolgálatok, mint szeptemberfeszt, szüreti felvonulás, temetői szolgálat nem 5 órát, hanem sokkal hosszabb ideig tartott.(Népszavazás 25 óra)

Ezen szolgálati idő alatt 22078 km. tettünk meg.

Tapasztalataink szerint a késő estig illetve éjszaka is nyitva tartó szolgáltatók örömmel veszik, ha szolgálat során egy vagy több alkalommal felkeressük őket. Vannak olyanok is, akik kifejezetten igénylik a rendszeres megjelenésünket. A lakosság részéről telefonon,

e-mailben, vagy személyesen is megkeresnek, kérnek segítséget, adnak információt, javaslatot arra vonatkozóan is, hogy járőrözésünket mely területen sűrítsük. Ez évben is voltak ingatlan tulajdonosok, akik kérték, hogy hosszabb-rövidebb távollétük esetén figyeljünk lakatlan ingatlanaikra. Pestszentimrei napok keretében hagyományosan a Pestszentimrei Közösségi Házban lakossági tájékoztatót tartottunk novemberben.

Az épülő illetve már befejezett lakóparkok közösségei kifejezetten igénylik, hogy rendszeresen járőrözzünk feléjük.

Kapcsolatot biztosítunk, és tájékoztatást nyújtunk az Internet segítségével a www.ipcs.hu címen.
 

Közbiztonsági szempontból kritikus pontok Pestszentimrén
 

  - Kisfaludy, Nemes u.- jelentős az éjszakai forgalom az éjjel-nappal működő üzletben, parkolási lehetőség nincs. Ugyanaz a helyzet a gumijavító műhelynél, ahol a javításra váró gépkocsik zavarják a jármű és gyalogos forgalmat is. Az előző évekhez hasonlóan már a szemközti oldalon is a gumisműhelyre váró gépkocsik akadályozzák a gyalogos forgalmat, elfoglalva a járda nagy részét. A gyalogosok, sokszor az úttestre kényszerülnek. A téli – nyári gumik cseréjére várakozók pedig már a buszmegállót is elállják. Az élelmiszerüzlet előtt közterületen nagyon gyakran jelentős csoportosulások vannak. Az italdiszkont előtt gyakran fordul elő köztéri italozás. Különösen a nyári időszakban, ezt a környéken élő lakosság sérelmezi. Többször kapunk jelzést, hogy, az itt italozók belekötnek a járókelőkbe.

  - Közösségi tér hiányában a Vásáros tér is gyülekező fiatalok találkozó helye, ami nem egy esetben szintén zavarja a környéken élők éjszakai nyugalmát.

  - Ugyanez mondható el az Imre Udvarházról is

  - Gyál várossal határos területek. Sok esetben bűnelkövetési célból gyalogosan és gépkocsival jönnek át személyek, feltehetően több betörés kerti lopás elkövetője az agglomeráció lakója.

  - Az Alacska lakótelepen és nem ritkán a Kastélydombi iskola környékén, az előtte lévő játszótéren a kismotoros fiatalok borzolják a lakosság kedélyét.

  - A BKV sofőrjei örömmel veszik, hogy a buszvégállomásokon illetve az éjszakai járatok környékén gyakran megfordulunk, szükség esetén segítséget nyújtunk.

  - Járőrözésünk során, amennyiben műszaki meghibásodást tapasztalunk, a közüzemi szolgáltatókat (Elektromos Művek, Vízművek, Csatornázási Művek, Gázművek) telefonon értesítjük. A szolgáltatók örömmel veszik a segítséget és a meghibásodástól függően nem egy esetben kérik, hogy a kiérkezésükig maradjunk a helyszínen. Sajnos a kerület kezelésében lévő területek esetében nem ennyire jó a tapasztalat. Legutóbb például a Patika téren pénteken este észleltük, hogy ömlik a víz a locsoló aknából. Mivel helyi ügyelet nincs, a Vízművek pedig tudja, hogy kerületi kezelésű területről a hibaelhárítás napokkal később kezdődött meg.

  - Egyre több bejelentés érkezik a Tímea tér környékéről is,ahol a térvilágítást biztosító 4 kandeláber közül 3 éve egyetlen egy működik a hibaelhárítást az ELMŰ nem végzi el, mert jogilag rendezetlen.

Főbb statisztikai adatok:

3 alkalommal Közlekedési baleseti helyszínbiztosítás

2 alkalommal Sérülthöz hívtunk mentőt

3 alkalommal Iskola előtti közlekedésbiztosítás

1 alkalommal Népszavazás biztosítása

17 alkalommal Rendezvénybiztosítás

1 alkalommal Körözött személy elfogása

1 alkalommal Betöréshez használt taxi elfogása

1 alkalommal Lopott gk. elkövetőkkel együtt elfogva

1 alkalommal Bódult gk. vezető előállítása

3 alkalommal Közúti ellenőrzés rendőrséggel közös akcióban

1 alkalommal Feltört gk észlelése

1 alkalommal Betörési helyszín biztosítása

6 alkalommal Rendőrséggel közös szolgálat

1 alkalommal Közterületi bántalmazás, 6 elkövető visszatartva

3 alkalommal BPSZ akció

3 alkalommal Temetői szolgálat

1 alkalommal Műszaki mentés

2 alkalommal Csőtörést jelentettünk

4 alkalommal Vihar után helyszínt biztosítottunk

A statisztikában természetesen nem szerepelnek az olyan esetek (ilyen számtalan volt), amikor gyanús személyek illetve autók mozgására leszünk figyelmesek. Ilyenkor a követést, megfigyelést választva a feltehetően nem egyenes szándékú személyek hosszabb, vagy rövidebb idő után a település elhagyására kényszerülnek.

A helyi feladatok ellátása során már rutin munka az önkormányzati rendezvények biztosítása (március 15: koszorúzás és futóverseny, április: Katasztrófavédelem kérésére Bókai kert, körmenet biztosítása a Barcika téren a rendőrség kérésére, szeptemberben Bókai kert Szeptemberfeszt, futóverseny Szentimre kertvárosban és Pestszentimrén, Szüreti felvonulás stb.). Decemberben karácsony előtt gyakran járőröztünk a környező erdőkben megelőzendő a fenyőlopást. .

Tavaly július 1 óta csak az Alacskai játszóteret zárjuk az üzemeltető kérésére. Az ok: túl sok a rongálási kár. Ezért az éjjel ott tartózkodókat csak abban az esetben tudjuk eltávolítani, ha közvetlenül rongáláson kapjuk őket. De az éjszakai ellenőrzését minden este folyamatosan elvégezzük. Sajnos a játszótereken gyakoriak a szándékos rongálások, a játékszerek összefirkálása. Meghibásodást, vagy szándékos rongálást, balesetveszélyt másnap reggel nyolc óráig telefonon jelezzünk.

Szomorúan tapasztaljuk, hogy a hibaelhárítások gyorsasága nem egy esetben alul marad az újabb hibákkal szemben.

A BPSZ által szervezett továbbképzéseken vettünk részt
 

Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért

Az alapítványtól pályázati úton kaptuk a támogatást. A benyújtott pályázatunk sikeres volt. Az elnyert összegből tudjuk biztosítani a folyamatos üzemanyag ellátást, egyéb működési költségeinket. Beszereztünk szolgálati egyenruhát tagjaink egy részének. Az alapítvány kuratóriumának ülésein a csoport elnöke kuratóriumi tagként rendszeresen részt vesz.
 

BRFK. XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság

2008-ban épp úgy, mint a megalakulásunktól eltelt tizenhárom évben a BRFK. XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság vezetőivel és munkatársaival napi munkakapcsolatot tartottunk, melynek során együttműködtünk Pestszentimre közbiztonságának javításában. Megemlítendő, hogy a TETRA rendszer bevezetésével a járőreink közvetlen kapcsolata megszakadt a mozgó autókkal, csak az ügyelettel tudunk kommunikálni leginkább telefonon, ezért a kölcsönös segítségnyújtás nehézkessé vált. Ez évben pedig az alapítvány is kikötötte, hogy az elnyert pályázati támogatásból telefonköltségre nem fordíthatunk pénzt. Így az elmúlt évhez képest is romlott a kapcsolattartás feltétele.

2008-ban valamennyi rendőrségi megkeresésnek eleget tettünk, mér akkor is, ha viszonylag rövid idő ált rendelkezésre a csoport tagjainak kiértesítésére.
 

Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata

A Pestszentimrei Közbiztonsági Centrumot megnyitása óta használjuk. Jól felszerelt telefonnal fax készülékkel üzenetrögzítővel és számítógéppel ellátott irodánkban tartjuk megbeszéléseinket, rendezvényeinket, szervezzük a szolgálatokat és a szükséges adminisztrációs munkát. Együttműködésünket sikeresnek tartom, lehetőségeink szerint teljesítettük a hivatal kéréseit.

 

Budapesti Polgárőr Szervezetek Szövetsége

A szövetség társult tagja vagyunk, a napi munkánkban, PTT-s rádiókkal tartottuk a kapcsolatot. Tájékoztatást, információcserét biztosítottak számunkra. Ez a lehetőség a PTT szolgáltatás leállásával sajnos visszatér az URH rádiókapcsolatra, ami számunkra a rossz lefedettség miatt hátrányos. Az év második felében újra indult a PTT-s szolgáltatás, amiben már kevesebben vesznek részt, mint az előző esetben. Jó hír még, hogy bővült az URH rádiókapcsolat egy duplex rendszerrel, ami nagyobb lefedettséget biztosit.

A BPSZ felé valamennyi adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségünknek maradéktalanul és határidőre eleget tettünk. Az év során nem egy esetben érkezett megkeresés a BPSZ részéről közös akcióba való részvétel ügyében, vagy olyan rendkívüli esetben, mint a IX kerület részleges kiürítése a világháborús bomba miatt. Ilyen esetekben mindig mérlegeltünk ugyanis elsődleges feladatnak tekintjük a kerületi feladatok ellátását és ha van szabad kapacitás akkor megyünk segíteni.

A személyi jövedelemadó 1%-a ként érkezett támogatást a csoport technikai eszközeinek fejlesztésére fordítottuk. Az előírásnak megfelelően erről a közleményt a helyi újságban közzé tesszük.
 

Fontosnak tartom ismételten felhívni a Kuratórium figyelmét, hogy;

1. Budapesten és az országban nagyon sok polgárőr csoport rendelkezik (hivatalos engedéllyel) úgynevezett rendszámfelismerő rendszerrel. Ezek a csoportok a helyi rendőri szervek munkáját akár akciók keretében, akár járőrözéseik során jelentős mértékben tudják segíteni. Külváros lévén biztosak vagyunk abban, hogy a kerületi kapitányság munkáját és statisztikáját egy ilyen rendszer beszerzésével jelentős mértékben tudnánk segíteni. Ennek használatába a többi csoportot is be tudnánk vonni. Ennek forrása azonban jelenleg sincs meg.

2. Munkánkat jelentős mértékben segítené, ha olyan intézményeknél, ahol nincs gondnok és a járőrözés során rendellenességet tapasztalunk rendelkezésünkre állna egy telefonszám az azonnali kiértesítésre.
 

Budapest 2009. január 18.

Bihari Gusztáv

elnök sk.


 

E-mail: ipcs@ipcs.hu  
Copyright © 1996-2009. Imrei Polgárőr Csoport
Útolsó módosítás: 2010. november 09.