VISSZA FŐOLDAL FEL KÖVETKEZŐ

BESZÁMOLÓ 2001.

FŐOLDAL

Az Imrei Polgárőr Csoport létszáma a jelenleg féléves próbaidejüket töltőkkel. együtt 23 fő. A szolgálatokat Pestszentimrén (bele értve az Alacska lakótelepet is) teljesítjük, minden napos rendszerességgel a késő esti óráktól hajnalig. A szolgálatokat 12 tag saját tulajdonú gépkocsijával látjuk el.

Tagjaink átlagosan havonta három-négy szolgálatot teljesítenek. A legtöbbet teljesítők 50-60-90 napon vállaltak éjszakai járőrszolgálatot.

Pestszentimrei napok keretében hagyományosan a Pestszentimrei Közösségi Házban lakossági tájékoztatót tartottunk. Üzenetrögzítős telefonunkon folyamatosan fogadjuk a lakossági észrevételeket, javaslatokat és információkat. Kapcsolatot és tájékoztatást nyújtunk az Internet segítségével a www.ipcs.hu címen.

Közbiztonsági szempontból kritikus pontok Pestszentimrén

-         Vasút állomás és a környező park. Hajléktalanok itt nagy számban fordulnak elő, folyamatosan (téli időszakot kivéve) öt-tíz fő tartózkodik a gyengén megvilágított parkban. Gyakori a verekedés, egymás közti nézeteltérés. Nagykőrösi út Dózsa György út sarkán lévő zöldséges italkimérő működése fokozza a helyzetet (vonzza a hajléktalan személyeket).

-         Kisfaludy u. -i volt ÁBC. Folyamatosan két-három hajléktalan lakik az épületben nagy testű kutya társaságában. Az épületben többször volt tűz is. Az István utcai iskola és az uszoda kerítése több méteren hiányos, zavartalan ki és bejárást tesz lehetővé az ÁBC háta mögött.

-         Nemes u. Kisfaludy u. sarok. Több baleset történt, a jelzőlámpa gyakran nem működik. Jelentős az éjszakai forgalom az éjjel-nappal működő közértben és a gumijavító műhelyben, ahol a javításra váró gépkocsik zavarják a jármű és gyalogos forgalmat is.

-         Gyál várossal határos területek. Sok esetben bűnelkövetési célból gyalogosan és gépkocsival jönnek át személyek, feltehetően több betörés elkövetője az agglomeráció lakója

-         Nagybani zöldségpiac és környéke. Tavaszi és nyári időszakban elviselhetetlenül nagy a forgalom a Nagykőrösi úton. Teherautók a piac nyitása előtt az útpályán szabálytalanul parkolva állnak sorba a behajtáshoz, akadályozva ezzel a folyamatos haladást. 

2001-ben  360 napon 4469 óra szolgálatot teljesítettünk, szolgálatok során saját gépkocsikkal több mint 39.600 km tettünk meg.

Az elmúlt évben, összesen 87 említésre méltó eseményünk történt.

Főbb statisztika:

- 9 fő rendőrségi körözés alatt álló személyt fogtunk el.

 -3 db körözött gépkocsit, illetve 4 db feltört gépkocsit találtunk meg.

-ittas vezetővel szemben 3 alkalommal intézkedtünk rendőrrel közösen.

-három betörés alkalmával összesen 4 fő betöréses lopás elkövetőjét fogtuk el.

-8 főt gépjármű feltörés közben sikerült tetten érnünk.

 -egy esetben illegális szemétlerakást sikerült megakadályoznunk.

-földön fekvő személyhez 3 alkalommal hívtunk mentőt.

 -közlekedési balesetnél 8 alkalommal biztosítottuk a helyszint.

-bűncselekmény helyszínét 2 alkalommal biztosítottuk.

 -3 alkalommal 5 fő eltűnt, elcsavargott kiskorú gyermekeket találunk-kerestünk meg, és adtuk át szüleiknek.

-egy esetben öt illegálisan itt tartózkodó külföldivel szemben intézkedtünk rendőrrel közösen.

-egy esetben kerékpárlopás két elkövetőjét sikerült elfognunk.

-eltűnt idős személyt két alkalommal találtunk meg.

-egy esetben három fő kábelégető (környezetkárosító) személyt fogtunk el.

-egy esetben két főt rablási kísérlet elkövetése közben értünk tetten.

-rablás elkövetőjét egy esetben egy főt fogtunk el.

-három esetben négy főt rongáláson értünk tetten.

-hat főt garázdaság elkövetése során értünk tetten. 

-egy esetben üzletbetörés elkövetőjét értük tetten.

-három főt egy alkalommal kábítószer fogyasztás közben értünk tetten.

-négy főt kábeltelevíziós dekoder lopás közben értünk tetten.

Nem számszerűsíthető azon alkalmak száma, amikor a szolgálatot teljesítők tapasztalták, hogy jelenlétük elkövetőket tartott vissza a bűncselekménytől.

A közterület felügyelettel közös járőrszolgálatban és akcióban 3 alkalommal vettünk részt. Itt jegyzem meg, hogy mindhárom akciót gondos előkészítés előzte meg, ezért lehettek sikeresek.

Patika téren megnyílt játszótér zárását és éjszakai ellenőrzését minden este mi végezzük. Sajnos a játszóteret a nyitást követő hetekben megrongálták, a játékszereket összefirkálták ismeretlen személyek. Sajnos a többszöri ígéret ellenére, mind a mai napig nem kerültek ki a játszótér használatát szabályozó táblák, így gyakran a szolgálatot teljesítők kerültek nehéz helyzetbe.

Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért

1997. március 14. óta éjszakánként 1.500.-Ft. értékű üzemanyag-utalványt 

1998. február 1-től 2.000.-Ft. értékű üzemanyag-utalványt folyamatosan biztosított számunkra.

2000. szeptember hónaptól 2.500.-Ft. értékű üzemanyag-utalványt folyamatosan biztosít a szolgálatok ellátásához a Közalapítvány. 2001. március 13.-tól  80.000.-Ft. értékű üzemanyag utalványt biztosít a Közalapítvány havonta. Az elmúlt évben akkumulátoros elemlámpát és fényképezőgépet is rendelkezésünkre bocsátott. 2001-ben a Közalapítvány 875.000.-Ft. értékű üzemanyag utalványt adott át részünkre. Három rádiótelefon üzemeltetési költségét is a Közalapítvány biztosítja.

BRFK. XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság

 2001-ben éppúgy mint a megalakulásunktól eltelt öt évben a BRFK. XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság vezetőivel és munkatársaival napi munkakapcsolatot tartottunk, melynek során együttműködtünk Pestszentimre közbiztonságának javításában. Közös járőrszolgálatokban vettünk részt, kapitányság részére éjszakai gépkocsi hiány esetén gépkocsit biztosítottunk. Bűnügyi, közbiztonsági és idegenrendészeti akciókban vettünk részt. A körzeti megbízottakkal szoros közvetlen kapcsolatot sikerült kialakítanunk, közös járőrözésekre került sor. A rendőrkapitányság értékelő elemző felderítő munkájában szorosan együttműködünk. Hasznos lenne, ha az eredményes akciót követően (elfogás vagy előállítás) kapnánk visszajelzést arról, hogy a kérdéses ügy hogyan zárult (vádemelés, szabálysértés, szabadon bocsátás stb.).

Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata

Az önkormányzat vezetése és a képviselők munkánkat elismerik és támogatják.

A Pestszentimrei Képviselőkkel szoros kapcsolatot tartunk fenn. A Pestszentimrei Közbiztonsági Centrum tavaszi megnyitása óta használatba vettük. Jól felszerelt telefonnal faxal üzenetrögzítővel és számítógéppel ellátott irodánkban tartjuk megbeszéléseinket, rendezvényeinket, szervezzük a szolgálatokat és a szükséges adminisztrációs munkát. Az iroda működtetésének teljes költségét az önkormányzat biztosítja. Több alkalommal érkezett megkeresés az önkormányzattól külön feladatra ezt mindig megoldottuk, de jobb lenne ha (rendkívüli eseteket leszámítva) az ilyen igényeket kellő időben jeleznék.

Decemberben az utcai fronton lévő irodát kiürítettük. A kért felújítási munkák elkészültek.

Budapesti Polgárőr Szervezetek Szövetsége

A szövetség társult tagja vagyunk, a napi munkánkban rádiókapcsolat formájában kapunk segítséget. Tájékoztatást, információcserét biztosítanak számunkra. Az Országos Polgárőr Szövetség által előírt polgárőr alapismereti vizsgáztatást folyamatosan végezzük. Normatív támogatás keretében a Budapesti Polgárőr Szövetség 50.166.-Ft.-ot utalt át részünkre 2001.-ben.

Pénzügyi helyzet

2001. január 1.-én nyitó pénzkészletünk: 151.560.-Ft.

2001. december 31.-én záró pénzkészletünk: 208.470.-Ft.

Személyi jövedelemadó 1%-ból 38.938.-Ft.-ot utalt át részünkre az adóhatóság.

Összességében elmondható, hogy sikeres évet zártunk. Ez köszönhető valamennyi tagunk, áldozatos fegyelmezett munkájának, amit ezúton is köszönök.

Budapest 2002. január 5.

                                                                        Virág Zoltán sk.

                                                                               elnök

A beszámolót az Imrei Polgárőr Csoport Közgyűlése 2002. 01. 07.-én elfogadta.

E-mail: ipcs@ipcs.hu  
Copyright © 1996-2009. Imrei Polgárőr Csoport
Útolsó módosítás: 2010. november 09.