Tevékenységünk Uns're Tätigkeit Our Activities

Alaptevékenységünkön felül, a rendelkezésünkre álló eszközökkel, támogatóink által létrehozott infrastrukturával és szellemi tõkénkkel segítünk minden mûvelõdési tevékenységet. Így rendezünk komolyzenei hangversenyt, önzetlenül szerkesztjük más tudományágak ifjú képviselõinek is publikációit valamint pályamunkáit, közhasznú egyesületek és alapítványok kiadványait. Díjat nyert a Helység-névtár címû program, amely közremûködésünkkel rövidesen megjelenhet a SULINET szerverén.
Ausser unserer Grundtätigkeit unterstützen wir jede kulturelle Tätigkeit, was uns unsere Begabung und die Gabe unserer Unterstützer ermöglicht. So organisieren wir Konzerte (klassische Musik), redigieren Publikationen auch von Studenten anderer Wissenschaftsgattungen, Vereinen und Stiftungen. Preisgekrönt ist ein zwölfsprachiges Ortschaft-Verzeichnis, was mit Hilfe unserer Stiftung bald an SULINET erscheinen soll.
Besides our basic activity, we dedicate our facilities, intellectual capacity and our donators' support to the service of scientific and cultural efforts of our community. We have supported publications of young talented scientists, organized chamber-music concerts, as well as edited other non-profit foundations' publications. An Academic Prize winner electronic program of the Thesaurus of Hungarian Historical Places - wich had been elaborated with the help of the Onogenetic Brain Research Foundation - may appear on the SULINET server, soon.