Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvőr
----------

145. évfolyam 3. szám

ISSN 1585-4515

2021. július–szeptember

----------

TARTALOMJEGYZÉK

 

A nyelvtudomány műhelyéből

Laczkó Krisztina: A metapragmatikai tudatosság jelzései internet közvetítette diskurzusokban

Hrenek Éva: Szinonímia a feledésbe + ige típusú funkcióigés szerkezetek körében

Dér Csilla Ilona: Diskurzusjelölő a periférián? A szerintem véleményjelölő beszélt nyelvbeli pozícióiról

Istók Béla – Lőrincz Gábor – Lőrincz Julianna: A lexikai variánsok és az alakpárok kapcsolatrendszere

Szó- és szólásmagyarázatok

Horváth László: A tévedett : tévedt kettősség történetéhez

Szemle

Sólyom Réka: Szaknyelvi szemantika (Ismerteti: Ludányi Zsófia)

Beregszászi Anikó: Alkalmi mondatok zongorára. A magyar nyelv oktatásának kihívásai kisebbségben (Ismerteti: Kamacsi Zoltán)

Ludányi Zsófia – Jánk István – Domonkosi Ágnes (szerk.): A nyelv perspektívája az oktatásban. Válogatás a PeliKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból (Ismerteti: Kocsis Ágnes – Varga-Sebestyén Eszter)

A Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
a Nemzeti Kulturális Alap
és az Anyanyelvápolók Szövetsége.

Anyanyelvápolók Szövetsége   Magyar Tudományos Akadémia

 

Nemzeti Kulturális Alap
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza