Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvőr
----------

144. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515

2020. január–március

----------

TARTALOMJEGYZÉK

 

Nyelv és stílus

Tátrai Szilárd – Ballagó Júlia: A stílustulajdonítás szociokulturális szituáltsága. Funkcionális kognitív pragmatikai megközelítés

A nyelvtudomány műhelyéből

H. Varga Márta: A szófajjelölő képzők funkcionális vizsgálata

Varga Mónika: Az ellentétes mellérendelésről 16–17. századi bibliafordítások nyomán: variáció és változás

Pléh Csaba: Pragmatika és pszicholingvisztika összekapcsolódásának változatai

Baranyiné Kóczy Judit: A vérszerződéstől a vércikiig: A VÉR kulturális konceptualizációja a magyar nyelvben

Kisebb közlemények

Horváth László: Arany, Turgenyev, Áprily és a cica

Kugler Nóra: Mit magyaráz a kollokálódás, és mit nem? A rekkenő hideg példája

Szemle

Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd (szerk.): Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság (Ismerteti: Sólyom Réka)

A Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
a Nemzeti Kulturális Alap
és az Anyanyelvápolók Szövetsége.

Anyanyelvápolók Szövetsége   Magyar Tudományos Akadémia

 

Nemzeti Kulturális Alap
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza