Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvőr
----------

143. évfolyam 4. szám

ISSN 1585-4515

2019. október–december

----------

TARTALOMJEGYZÉK

 

Emlékkonferencia Elekfi László tiszteletére

Gerstner Károly – Ittzés Nóra: „…nekem nincs saját nyelvtanom, csak nyelvtani elgondolásaim”

Kiss Jenő: Emlékező szavak Elekfi Lászlóról

Gósy Mária: Szabályok és érvényesülésük a magánhangzók kapcsolódásaiban

Imrényi András: Brassai, Elekfi és a mondat dimenziói

É. Kiss Katalin: A mutató, személyes és rejtett névmások megoszlásáról – Elekfi László megállapításai nyomán

Kemény Gábor: Stilisztika és nyelvművelés Elekfi László munkásságában

Laczkó Krisztina: A Magyar ragozási szótár alkalmazásának tanulságai

Ittzés Nóra: Igék és igei szerkezetek ábrázolása A magyar nyelv nagyszótárában

A nyelvtudomány műhelyéből

Balázs Géza: Thaly Kálmán, a gyűjtő, hamisító, rejtőzködő

Csontos Nóra – Dér Csilla Ilona – Furkó Péter: Idézés – önidézés – ’én’-idézés. A mondom szerepe az idézés jelölésében

Szemle

Bozsik Gabriella – Ludányi Zsófia (szerk.): Szabályzat, oktatás, gyakorlat: helyesírásról sokszínűen. A 2015-ös és a 2017-es Nagy J. Béla helyesírási verseny előadásai, feladatai és egyéb tanulmányok (Ismerteti: Vörös Ferenc)

Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések (Ismerteti: H. Varga Márta)

Ittzés Nóra: Az eltűnt szakmaiság nyomában. Kiss Gábor (főszerk.): Nagy magyar tájszótár

A Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
a Nemzeti Kulturális Alap
és az Anyanyelvápolók Szövetsége.

Magyar Tudományos Akadémia   Nemzeti Kulturális Alap

 

Anyanyelvápolók Szövetsége  
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza