Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvőr
----------

143. évfolyam 3. szám

ISSN 1585-4515

2019. július–szeptember

----------

TARTALOMJEGYZÉK

 

Nyelv és iskola

Bodó Csanád: Kinek a hangján? A kisebbségi oktatás nyelvi dilemmái

A nyelvtudomány műhelyéből

Szili Katalin: A beszélői szándékok és a szintaktikai szerkezetek viszonya a függő beszédben. A hogy-os mondatok kérdéséhez pragmatikai aspektusból

Horváth László: Óvodások beszéde etimológiai megközelítésben

Balázs Andrea – Krizsai Fruzsina – Babarczy Anna: Beszédaktusok megértése óvodáskorban

Varga Mónika: Tudományos asszonyok, kanboszorkányok és módszertani szempontok a boszorkányperek pragmatikai vizsgálatához

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: A tokfélék neveinek történeti-etimológiai vizsgálata

Szemle

Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.): A szabványosítás fordítási és terminológiai vonatkozásai (Ismerteti: Sólyom Réka)

Bóbita varázskönyve. Weöres-breviárium. Összeállította, ritmizálta Nagy L. János (Ismerteti: V. Raisz Rózsa)

Domonkosi Ágnes – Simon Gábor (szerk.): Nyelv, poétika, kogníció. Elmélet és módszer a poétikai kutatásban (Ismerteti: Horváth Péter)

A Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
a Nemzeti Kulturális Alap.

Magyar Tudományos Akadémia   Nemzeti Kulturális Alap
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza