Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvőr
----------

143. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515

2019. április–június

----------

TARTALOMJEGYZÉK

 

A határon túliak államnyelvoktatásáról

Tolcsvai Nagy Gábor: Az államnyelv oktatása, az írás és olvasás tanítása a határon túli magyar régiókban

Vančo Ildikó: A szlovák nyelvi készségek kialakítása a szlovákiai magyar tanítási nyelvű iskolák alsó tagozatán

Beregszászi Anikó – Kolozsvári-Nagy Enikő: Az olvasás és az írás tanítása a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban

Tódor Erika: Nyelvi alapkészségek kialakítása a romániai magyar tannyelvű iskolákban

Kozmács István: Az államnyelv oktatása a szlovákiai magyar tannyelvű általános iskolákban

Tolcsvai Nagy Gábor: A módszertan, amint elnyom vagy felszabadít. Írás- és olvasástanítás, államnyelv-elsajátítás a határon túli magyarok körében

Nyelv és stílus

Balázs Géza: Tárgyilagosság, érzékenység, misztikum. Tárnok Zoltán kisepikája

Simon Gábor – Bajzát Tímea – Ballagó Júlia – Havasi Zsuzsanna – Roskó Mira – Szlávich Eszter: Metaforaazonosítás magyar nyelvű szövegekben: egy módszer adaptálásáról

A nyelvtudomány műhelyéből

Pomázi Bence: A névutóvá válás vizsgálata a köszönhetően, betudhatóan és a megfelelően lexémák esetében

Szemle

Kádár Edit (szerk.): FELADATBANK anyanyelvi tanórák tervezéséhez az V–VIII. osztályban 1–2. kötet (Ismerteti: Jánk István)

Benczes Réka: Korszakváltás a nyelvészetben. Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Nyelvtan

A Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
a Nemzeti Kulturális Alap,
az Anyanyelvápolók Szövetsége
és a Magyar Nyelvőr Alapítvány.

Magyar Tudományos Akadémia   Nemzeti Kulturális Alap

 

  Anyanyelvápolók Szövetsége   Magyar Nyelvőr Alapítvány
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza